(Minghui.org)

הערה: מתרגלי פאלון גונג רבים בסין הולכים במהלך היום לעבודה ויוצאים במהלך הלילה לתלות חומרי הסברה על הפאלון גונג כדי ליידע את האנשים על השיטה ולהעלות את המודעות אודות הרדיפה.

גודל: 73 על 54 סמ'