(Minghui.org)

במהלך ביקורו של יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) שי ג'ין-פינג, בצרפת במארס, פסק בית הדין המנהלי בפריס שסירובה של המשטרה לאשר למתרגלי פאלון גונג לקיים עצרת מול השגרירות הסינית היא "הפרה חמורה ולא חוקית בעליל של חופש המחאה וחופש הביטוי".

בעקבות הפסיקה הורתה השופטת, גב' דומרג על המדינה לשלם לאגודת הפאלון דאפא בצרפת 1,500 יורו. ראה את הפסיקה ( 5 עמודים) בקישור:(Verdict (PDF

27 במארס 2014- עצרת הפאלון דאפא בצרפת מול השגרירות הסינית בפריס התקיימה כמתוכנן

אגודת הפאלון דאפא של צרפת תכננה מחאה שקטה מול השגרירות הסינית ב-27 במארס, כדי לקרוא לסיום הרדיפה בסין והגישה בקשה לאישור בהתאם. בבוקר ה-26 במארס התבשרה האגודה על סירובו של מפקד משטרת פריס לקיים את העצרת מול השגרירות וקיבלה הצעה לקיים את העצרת במקומות חלופיים, במרחק כמה מאות מטרים מהשגרירות.

האגודה פנתה לבית הדין המנהלי בטענה שמטרת המחאה והאינטרס שלה יכלו להתממש רק בזמן מהלך ביקורו של נשיא סין בצרפת. המחאה היא אקט סמלי שמטרתו לעורר מודעות אצל האיש הבכיר ביותר במשטר הסיני לגבי רדיפת הפאלון גונג הנמשכת בסין מאז 1999 ועל ההכרח לשים לכך קץ.

כמו כן ציינה האגודה ששלילת רישיון המחאה היא ערעור חופש בסיסי המוענק בחוקה, דהיינו, הזכות למחאה וביטוי.

בפסק הדין הכירה השופטת בכך שבחירת המיקום על ידי המתרגלים – השגרירות הסינית– על ערכה הסמלי "נכללת בתוך מימוש חופש הביטוי".

יותר מכך, בפסיקה נטען ש"איסור על עצרת הקשורה למימוש של חופש בסיסי, יכול להתקבל כחוקי רק במקרה של סיכון בעליל של הפרת הסדר הציבורי".

"האגודה הפונה זכאית לתמיכה", נטען בפסק הדין, מתוך הנחה ש"מפקד המשטרה לא הצביע על סיכונים של הפרעה לסדר הציבורי ולא אמת את קיומם, וגם לא הצביע על חוסר אפשרות לתכנון נוכחות משטרתית הולמת למנוע סיכונים אלה".