(Minghui.org)

"אנשי מקצוע משפטיים חייבים ללכת על-פי חוק ובראש ובראשונה לומר את האמת. אם אין הרצון אפילו לחשוף את האמת, אז אין כבוד לחיי אדם", כך ציין עורך הדין שייצג את מתרגלת הפאלון גונג ג'אנג שיאו-לי במהלך משפטה ב-13 במארס 2014.

עורך הדין התייחס לעובדה שאף עד לא היה נוכח במשפט. כל תעתיקי העדויות, מסמכי הראיות והראיות הפיזיות היו צילומים ולא המקור. התובע ששימש בשימוע הראשון במשפט הוחלף באחר ללא הליכים מתאימים.

גב' ג'אנג כפרה באשמה: "זה מגוחך להאשים אותי בערעור שלטון המדינה וחתירה תחת כוחות אכיפת החוק בגלל אמונתי. אני חפה מפשע".

לדברי עורך הדין התלונה נגד גב' ג'אנג מכילה פרטים לא ברורים, טעויות לוגיות ושיקולים סובייקטיביים. הוא ציטט הצהרה אחת כזאת שהתייחסה לתוכן שלDVD כמכיל תכנים "המכפישים את המק"ס וקוראים להחלפת מנהיגיה".

"אין חוק האוסר זאת. לכן, האם האשמות אלו מונעות משיקולים פוליטיים? האם הפסיקה במשפט תיקבע על פי החוק או על ידי פוליטיקה?" טען עורך הדין במהלך המשפט בבית הדין המחוזי בגאן-ג'ינג-זי שבליאו-נינג.

התובע הפסיק את דברי עורך הדין כמה פעמים ודרש גזר דין של 7 שנות מאסר עוד טרם הסתיים השימוע.