(Minghui.org)

מר ג'אנג ג'ין-קו

מתרגל הפאלון גונג מר ג'אנג ג'ין-קו ממחוז יי-לאן נעצר ב-29 במארס 2013. במהלך מעצרו הוכה באכזריות כשידיו כפותות מאחורי גבו: יד אחת כופפה מלמטה אל אחורי הגב והשנייה מעבר לכתף. על ג'אנג נגזרו 5 שנות מאסר בכלא הו-לאן, שם המשיכו להכותו ולהתעלל בו. הוא קיבל זיהום בריאות שהתפתח לשחפת.

"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין") אסר על ביקורי משפחה מפני שמר ג'אנג סירב לוותר על אמונתו.

ב-14 באפריל 2014 נסעו אמו ואשתו לכלא והמתינו במשך זמן רב עד שאפשרו להם ביקור ראשון בכלא.

ג'אנג הובל על כסא גלגלים לחדר הביקורים. הוא נעמד ובתמיכת שני אסירים צעד לאט לחלון החוצץ בין המבקרים לבינו. הוא נראה חסר חיים וקודר. פיו היה פעור ללא יכולת שליטה ולשונו השתרבבה החוצה.

זו הייתה הפעם הראשונה שאמו ואשתו ראו אותו מאז מעצרו ב-2013. הן זכרו אותו בריא וחזק והזדעזעו למראהו. האם פרצה בבכי וחשה כאילו איבדה את בנה. הסוהר שנכח בפגישה איים שוב ושוב לזרוק אותה החוצה אם תמשיך לבכות.

מר ג'אנג שוחח עם אשתו דרך מערכת הקשר. היא שאלה אותו לגבי תיאבונו והוא השיב שהוא אוכל כל יום לחמנייה מאודה אחת. היא שאלה אם מכים אותו והוא השיב "כיום לא, אבל נהגו להכות אותי". היא חקרה לגבי כאבי הראש שסבל אם הם תוצאה של מכות והוא ענה: "כן, וואנג סאן הכה אותי במקל".

ברגע זה האסיר שמונה לשמור עליו התערב בשיחה כשהוא חוטף את השפופרת מידו של ג'אנג ואמר לאשתו שאף אחד לא הכה אותו. היא שמעה שג'אנג אומר לו: "את היית נוכח כשאותו בחור הכה אותי". האסיר הזהיר את ג'אנג שיסיים את השיחה עם אשתו ואיים שאם ימשיך לדבר כך לא יהיו עוד ביקורי משפחה. אשתו של ג'אנג צעקה לתוך השפופרת: "הוא אמר שהכו אותו וזו זכותו ליידע אותנו".

במאמצים רבים המשיך ג'אנג בשיחה וסיפר להן שהוא במצב קשה. יש לו קשיים להזיז את רגליו והוא חש רדום כל הזמן. הוא נגע כל העת בראשו בפניו ובגרונו. הוא סיפר שהוא משתעל באופן קבוע והוא חולה בשחפת, מה שגורם לו כאבים בגרון. העינויים גרמו לו לאבד כמה משיניו ולחבלות בחזה.

הביקור הסתיים לאחר 30 דקות. כשקם לעזוב נראה שסבל מכאבים חזקים. הוא צעד לאט בתמיכתם של אסירים. אחרי שנה של עינויים בכלא הוא נראה חלש וסובל מאוד.