(Minghui.org)

בית המשפט האזורי של שואנג-טא דן את סון באו-יינג ללא עילה חוקית לשבע שנות מאסר, משום ששלחה מכתב לראש תחנת המשטרה של ג'ין-ג'ואו. במכתב היא ביקשה מהבכירים בתחנת המשטרה לא לבצע מעשים רעים, ולא להשתתף ברדיפת מתרגלי הפאלון גונג.

על כך עצרו אותה ביולי 2013 ללא עילה חוקית וביתה נבזז. בהוראת הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) של צ'או-יאנג ניתן גזר דין במארס 2014 ללא כל התחשבות בחוק הסיני.

עורך הדין של גב' סון טען "לא אשמה" וחשף בבית המשפט את הפעולות הלא חוקיות של בית המשפט והמשטרה בעניינה של גב' סון, כמו איך פברקו ראיות. עורך הדין אמר שעל פי החוק הסיני זה אינו פשע לתרגל או להאמין בפאלון גונג.

בית המשפט איפשר לשוטרים להופיע כ"עדים" ולא כאנשי משטרה, בתואנה שהם "לא הגיעו עם תג שוטר".

בתום הדיון עורך הדין של גב' סון נראה מוטרד בעליל מהתנהלות הרשויות. הוא אמר: "בימינו בסין אין שום כיבוד של החוק. האנשים האלה אינם אוכפי חוק אלא חבורת גנגסטרים. כשיגיע יום הדין שלהם הייתי רוצה שזה יהיה בימי חיי. הייתי רוצה להיות חלק מזה, להיות עד, ולהצהיר שאמרתי להם שמה שהם עשו הוא עוולה, ושהם התעקשו לבצע את הפשע הזה נגד האנשים".

רשימת הבכירים המעורבים בפשעים אלו נגד האנושות, ובהפרת חירות האמונה שבלב, מפורטת במאמר באנגלית.