(Minghui.org)

במחנה העבודה גאו-יאנג בהה-ביי הסוהרים אלצו מתרגלים לשבת על האדמה המושלגת כשהם מכוסים בשלג עד ראשם. כך נהגו גם בכלא הנשים בחרבין. קברו בתוך שלג מתרגלת בת 60 כשהשלג מכסה את גופה עד צווארה.

שחזור עינויים: מכוסה בשלג

מר יה דא-ג'ון ממחוז שיונג בפרובינציית הה-ביי נסע בראש השנה הסינית של שנת 2001 לבייג'ינג לעתור לסיום רדיפת הפאלון גונג. הוא נעצר באופן בלתי חוקי ונשלח למחוז מי-יון. במעצר, השוטר התורן הפשיט את בגדיו של מר יה וכפה עליו לשכב על האדמה, כשהוא מכסה אותו בשלג ורומס אותו ברגליו. כך הוא היה קבור במשך יותר משעתיים.

צ'ן אי-ג'ונג

מר צ'ן אי-ג'ונג ממחוז הו-אי-לאי בהה-ביי נסע בחופשת ראש השנה של 2001 לבייג'ינג לעתור למען הפאלון גונג. הוא נעצר ונכלא במרכז המעצרים דונג-ביי-וואנג. הסוהרים הפשיטו את בגדיו וקשרו אותו לעץ בחצר. רגליו היו נטועות בשלג והוא סבל מכוויות קור חמורות על רגליו וכפות רגליו. לאחר מכן הכו אותו באלות במשך שבעה ימים וארבעה לילות, סטרו על פניו, חשמלו אותו באלות מחשמלות ומנעו ממנו שינה. אחרי כל זה מר צ'ן לא יכול היה לעמוד עוד.

מאוחר יותר הוא הועבר למרכז המעצרים במחוז האי-דיאן בבייג'ינג שם המשיכו הסוהרים לענות אותו. הם הורו לאסירים לקבור אותו בשלג ולמשאירו קבור במשך כ-4 שעות.