(Minghui.org)

באפריל 2013 נגזר על מתרגל הפאלון גונג מר ג'וּ ג'ין-רווי עונש בלתי חוקי של 4 שנים בכלא ביי-אן. ב-6 במאי 2014, הוא מת לפתע בכלא.

למשפחתו נמסרה הודעה שמת מהתקף לב פתאומי, אולם כשהגיעו אשתו וקרוביו לכלא, הם הבחינו בשאריות דם סביב פיו. במשך כל זמן ביקורם בכלא הם היו תחת השגחה צמודה.

כשהם הלומי צער על מותו של מר ג'ו, הסכימו בני המשפחה לתכנית הנהלת הכלא לשרוף מיידית את גופתו ללא חקירה נוספת.

מאוחר יותר נזכרה אשתו שהוא סיפר לה בשיחת טלפון שהתקיימה ב-23 באפריל 2014 שבריאותו תקינה והוא אף עלה במשקל. המשפחה אינה מאמינה שמת מהתקף לב והעלתה חשד כבד שעונה עד מוות. הם מקווים שמישהו עם מידע הנוגע למות יקירם יפנה אליהם, יגלה את הסיבה האמיתית למותו ויחשוף את הרדיפה שעבר.

מר ג'ו היה בן 45 במותו. הוא היה תושב פנג-שן בעיר צ'י-צ'י-האר והחל לתרגל פאלון גונג (פאלון דאפא) ב-1997.

ב-10 בינואר 2013 נעצר ללא עילה חוקית והועבר למרכז המעצרים של מחוז פו-יו. ביתו נבזז והוחרמו ממנו חומרי הבהרת אמת על הפאלון גונג וספרים של השיטה. 3 חודשים לאחר מכן הורשע באופן בלתי חוקי במשפט ונגזרו עליו 4 שנות מאסר.