(Minghui.org)

מתרגלים שיתפו לאחרונה לגבי דבריו של המאסטר ב-"לון-יו" (בג'ואן פאלון):

"יש לשנות מהיסוד את השקפת האדם הרגיל...".

הייתי רוצה לשתף את ההבנה שלי בנושא עם עמיתיי המתרגלים.

כדי לשנות מהיסוד את החשיבה שלנו, אנחנו חייבים קודם כל לגלות את הגורם השורשי להחזקות שלנו. למשל, אחרי שמספר מתרגלים הבהירו את העובדות לגבי הפאלון דאפא לקרובי משפחתם ולחבריהם, הם שינו את נושא השיחה לדברים רגילים, כמו כיצד למצוא בית ספר טוב, או עבודה טובה לילדיהם. לדעתי, יש בזה מעבר להיות מנומס בשיחות עם אנשים שאינם מתרגלים. אני חושבת שזהו ביטוי של החזקותיהם החבויות של המתרגלים.

בהתחלה חשבתי שאני הולכת לקיצוניות ושאני ביקורתית כלפי מתרגלים. לכן חשבתי שאולי המתרגלים האלה נהגו כיאות ושאולי עלינו להמשיך להשתמש בכמה מושגים אנושיים כדי להתאים לדרך בה מתנהלת החברה הרגילה.

חיפשתי פנימה כדי לגלות את ההחזקות שלי, ושאלתי את עצמי, מדוע הייתי עדה להתנהגות שלהם? המתרגלים האלו עשו עבודה טובה בהבהרת האמת לאחרים, שזה ככל הנראה מספיק טוב. אחרי הכול, לכולנו יש נתיבי טיפוח שונים.

לבחון ברצינות רבה את צורת החשיבה המקובלת

עם חלוף הזמן, חלק מהמתרגלים האלו פיתחו קארמת מחלה חמורה והיו נרדמים בעת לימוד הפא. לפיכך התחלתי לבחון את הסוגיה הזאת ביתר רצינות. מאז שהתחלתי לטפח בדאפא אני מנסה להסתכל על הדברים בעולם האנושי בצורה שונה.

בהתחלה ניסיתי לשנות כל דבר שראיתי ולהדחיק את המושגים האנושיים שלי. עכשיו אני חושבת באופן אוטומטי שמה שהאנשים חושבים שהוא טוב הוא למעשה משהו רע. שמתי לב שמתרגלים רבים מסתכלים על דברים באותה דרך כמו אנשים שאינם מתרגלים ואני חושבת שזוהי החשיבה הבסיסית שמתרגלים צריכים לשנות.

לפי הבנתי עלינו לעשות כל דבר כמיטב יכולתנו, אבל המושג שלנו לגבי טוב או רע צריך להיות שונה מזה של אנשים שאינם מתרגלים. אם אנחנו עושים פרויקטים של דאפא בהתבסס על השקפות ומושגים אנושיים, אנחנו רק עושים עבודה רגילה. עלינו לשנות את החשיבה הבסיסית שלנו כשאנחנו מטפחים בדאפא.

המתרגלים הם לא אלו שעושים את התכנונים

מה שקרה למתרגלים האלו חשף החזקות חבויות רבות בקרב המתרגלים. היו כאלה שהכינו תכניות ארוכות טווח עבור משפחתם ולא נראה שהם הבינו שהזמן של תיקון הפא מוגבל. לפעמים אנחנו משתמשים בתירוץ של "אנחנו לא יודעים מתי יסתיים תיקון הפא" כדי לכסות על ההחזקות שלנו. אחרים אומרים שהם לא צריכים לדאוג לשום דבר כל עוד הם עושים תכנונים עבור עצמם ועבור משפחתם. ויש אפילו את אלה שאינם מאמינים בקיומן של אלוהויות ובודהות.

מתרגלים רבים אינם מבינים שלא אנחנו הם אלה שעושים את התכנונים ושהכוחות הישנים יכולים לנצל את הפרצה הזאת כדי לרדוף אותנו.

אנחנו לא תמיד יכולים להבין מהי הסיבה האמיתית למה אנחנו נתקלים במצוקות. זה בגלל שאנחנו מסתירים את ההחזקות הבסיסיות ביותר שלנו ומשתמשים במושגים רגילים של טוב ורע. כתוצאה מכך, אנחנו יכולים רק להבין מה מונע בעדנו להשיג דברים טובים בעולם האנושי, מה שמוביל אותנו לנסות להגן על האינטרסים האישיים שלנו.

אנחנו עלולים לחשוב שאנחנו מחפשים את ההחזקות שלנו, אבל למעשה אנחנו מגנים על ההחזקות הבסיסיות שלנו. ואלו הן בדיוק ההחזקות שעלינו לסלק ולשחרר. אפשר להבין מהן ההחזקות של מתרגל לפי הדברים שהוא אומר או עושה.

הגבלה על ידי מחשבות אנושיות

כשאנחנו לומדים את הפא, לעתים קרובות אנחנו מוגבלים על ידי מחשבות אנושיות ואיננו יכולים לראות את האמת של היקום ואת עקרונות הפא. עלינו לתקן את עצמנו מהיסוד ולוודא שהמילים והמעשים שלנו אינם מבוססים על העקרונות של אנשים שאינם מתרגלים.

ב"הרצאת פא וביאור פא בוועידת הפא באזור ניו יורק רבתי" (2003) המאסטר אמר:

"אם אתה רוצה לראות במילים, כי יש בתוך "ג'ואן פאלון" את הדברים של תיקון הפא שאני אומר לכם לעשות היום, לעולם לא תוכל לראות את זה. כתלמיד דאפא שמטפח, תלמיד דאפא של תקופת תיקון הפא, את מה שעליך לעשות, תוכל להבין מתוך "ג'ואן פאלון" ותוכל לדעת מעקרונות הפא. לא רק שתוכל להבין עד השלב הזה בקשר לְמה שיש לעשות ספציפית ואיך אפשר לפעול היטב, אם תמשיך לקרוא את הספר, תוכל עוד לראות דברים של השלב הבא – זה יכול לרמוז לך לגביהם. זה לא רק הדברים האלה, זה יכול לרמוז לך גם לגבי השלב האחרון. לא משנה כמה גבוה הטיפוח שלך, הכל נמצא בו. כל מה שעל תלמיד דאפא לעשות נמצא כאן. אם אתה מחפש במילים על פני השטח, לא תוכל למצוא את זה".

כשקראתי לאחרונה ב"ג'ואן פאלון", הבנתי למה המאסטר התכוון בפסקה הזאת. כשאני לומדת את הפא ללא מחשבות המסיחות את הדעת, אני מבינה מה המשמעות האמיתית של "ללמוד את הפא". בעבר, יכולתי בקושי להבין כמה עקרונות פא, אבל כיום אני מבינה תחום גדול יותר. אני גם מבינה עקרונות בשלוש רמות שונות בד בבד. אני מסוגלת לאגור במחשבתי שאלות לגבי עקרונות הפא ולמצוא להן מייד תשובות כשאני לומדת את הפא.

כשאני עושה שינויים יסודיים, אני חווה שינויים ניכרים ומשיגה את המצב שאותו חוויתי. ללמוד היטב את הפא זה לא רק לקרוא את הספר. כשאנחנו לומדים היטב את הפא, זה עוזר לנו לעשות עבודה טובה יותר בהצלת ישויות חיות. המשמעות של לימוד הפא ברוגע אינה לחפש מקום רגוע ללמוד בו, אלא לקרוא אותו עם מחשבה רגועה ועם לב שקט. כשאנחנו לומדים, האיכות חשובה יותר מהכמות.

כשאני מוארת לעקרונות הפא שהם מעבר למשמעות של פני השטח, אינני משתפת זאת עם מתרגלים אחרים. זה לא רק בגלל שאני רוצה לטפח את הדיבור שלי. זה פשוט בגלל שברגע שאני אומרת את זה, המילים נשמעות כל כך פשוטות ורגילות. רבים ממצבי הטיפוח שלי אינם מרשימים, וזה בגלל שאנחנו צריכים להפוך למוארים בפא ולהגדיל את הגונג שלנו ביציבות ובשקט. זהו הביטוי של מצב הטיפוח שלנו ולא ניתן להשיג את זה במכוון.

ב"הונג יין" המאסטר אמר:

"טיפוח יציב"

"למד את הפא, השג את הפא השווה איך אתה לומד, השווה איך אתה מטפח; אמוד עצמך בכל דבר אל מול הפא ליישם בפועל, זהו טיפוח." (הונג יין 1) (תרגום זמני)

במהלך השנתיים האחרונות טפחתי ביציבות וניסיתי לשחרר דברים אנושיים. ברגע שהשגתי זאת יכולתי לחוות את שמחת הטיפוח בפא. כל עוד אנחנו הולכים בעקבות הדרכתו של המאסטר, כשאנחנו משחררים החזקה, יש לנו פריצות דרך בלימוד הפא ואנחנו משיגים יותר מהפא. המאסטר באמת העניק לנו את הטוב ביותר.

זוהי ההבנה הנוכחית שלי לגבי שינוי דרך החשיבה שלנו. אנא ציינו בחמלה כל דבר שאינו הולם.