(Minghui.org)

יום אחד ב-2012 הבחנתי באדם שצולע. חשבתי שאולי הוא לקה בשבץ. התקרבתי אליו כדי להבהיר לו את העובדות האמיתיות לגבי הפאלון דאפא (פאלון גונג) והופתעתי כשזיהיתי את פניו. הוא היה אישיות מפורסמת ברדיפת מתרגלי פאלון גונג במרכז המעצרים המקומי.

האיש מילא כפשוטן את הוראותיו של הנשיא לשעבר ג'יאנג-דזה-מין. הוא השתמש באמצעים נתעבים ונוראיים לרדוף ולענות מתרגלים.

עינה באופן אישי מתרגלים של פאלון גונג

באחד הימים בפברואר 2000 , כשכמה מתרגלים תרגלו את תרגילי הפאלון גונג במרכז המעצרים הוא ושלושה סוהרים נוספים הכו את המתרגלים בצינורות פלסטיק במשך 3 שעות תוך כדי שהם מקללים אותם.

המתרגלים במרכז ניסו להבהיר לו את העובדות לגבי הפאלון גונג ואמרו לו שמעשים טובים יתוגמלו בטוב ומעשים רעים יתוגמלו בעונש, אך הוא סירב להקשיב, ואף העניש את המתרגלים האלה בעמידה בחוץ בשלג. שניים מהמתרגלים איבדו את הכרתם מהעינוי.

הוענש על מעשיו הרעים

האיש הזה היה בתחילת שנות הארבעים לחייו כשרדף מתרגלים. הוא היה מדריך ספורט ונחשב אדם חזק בגופו.

כשראיתי אותו לא יכולתי להאמין שזה אותו אדם שעומד לפניי. שיערו היה פרוע, פניו מזוהמות, עיניו בוהות ובגדיו מלוכלכים. הוא נראה כמו אדם בן 70. הכוח והמוניטין שהיו לו נעלמו כאינם.

שאלתי אותו אם הוא זוכר אותי והוא הניע את ראשו בשלילה. המשכתי ושאלתי אותו אם הוא יודע את האמת לגבי הפאלון דאפא והוא ענה שלא.

אחרי שהבהרתי לו את האמת בקצרה, הוא הסכים לפרוש מהמפלגה הקומוניסטית וארגוניה. שמתי שני עלוני מידע בכיסו ואמרתי לו שיקרא בהם. כמו כן אמרתי לו שאם ישָנֵן בכל לבו: "פאלון דאפא הוא טוב. אמת-חמלה סובלנות הוא טוב" הוא יזכה למזל טוב. הוא הודה לי שוב ושוב.

התברר שבשנת 2000 האדם הזה התפטר מעבודתו במרכז המעצרים לטובת עבודה אחרת. כעבור כמה שנים הוא קיבל שבץ. אשתו בגדה בו ולבסוף עזבה אותו. בנו היחיד נידון למאסר על מכירת סמים. הוא נעשה נכה ונאלץ לטפל בנכדו.

חרטה ושינוי לטובה

באביב 2013 פגשתי בו שוב. הוא נראה שונה לחלוטין. בגדיו היו נקיים יותר פניו בעלי גוון בריא והוא לא צלע יותר.

סיפרתי לו שוב על העיקרון של עשיית מעשים טובים תתוגמל בטוב ועשיית מעשים רעים תתוגמל בעונש. אמרתי לו שהמצוקות שסבל היו כתוצאה מהיותו מעורב ברדיפת מתרגלים ומשום שמילא אחר הוראות המפלגה הקומוניסטית. הוא הקשיב בשקט ולפתע פרץ בדמעות ובכה בקול.

יעצתי לו שאם הוא באמת מתחרט מעומק לבו על מה שעשה בעבר, עליו לכתוב הצהרה חגיגית האומרת שביצע מעשים רעים ורדף מתרגלים. הוא הסכים לפרסם את ההצהרה באינטרנט ואז נפרד ממני עם דמעות בעיניו.

שלושה חודשים לאחר מכן, הוא צעד לעברי בחולצה צהובה, מכנסיים שחורות ונעלים לבנות עם חיוך על פניו. הוא נראה צעיר ב-10 שנים.

ברגע שראה אותי החל להודות לי. אמרתי לו שהוא לא צריך להודות לי אלא למאסטר. "זוהי החמלה של מאסטר שהצילה אותך. עליך לספר לחבריך ולקרוביך על החוויה האישית שלך ולספר להם שפאלון דאפא הוא טוב. תן להם לדעת שאסור להם לרדוף מתרגלים ושהם צריכים לעזוב את המפלגה הקומוניסטית וארגוניה. זה יכול להביא להם תועלת בעתיד". הוא חייך אלי בכנות והבטיח שיעשה כך בדיוק.