(Minghui.org)

ככל שעוד ועוד עורכי דין לזכויות אדם מייצגים מתרגלי פאלון גונג שנעצרו ונכלאו ללא עילה חוקית, ממציאים בכירים במק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) דרכים חדשות למנוע מהם להגן על מתרגלים בבתי הדין.

עורכי דין של מתרגלים רבים נתקלים בדרישות לא חוקיות כמו לעבור בדיקות ביטחוניות, אף על-פי שהחוק הסיני מתנה ששופטים, תובעים ועורכי דין מטעם ההגנה מנועים מהליך זה.

התגובה על סירובם של עורכי דין לשתף פעולה עם הדרישה הלא חוקית הייתה דחיית משפטם של 12 מתרגלי פאלון גונג שהיה אמור להיערך ב-3 ביוני 2014 בבית הדין המחוזי מינג-שאן בליאו-נינג. דחייה פירושה במקרה זה מניפולציה של הרשויות על המשפחות ועורכי הדין.

11 פרקליטים שסירבו לעבור בדיקת ביטחון בבית הדין במחוז מינג-שאן

פרקליטי ההגנה סירבו להליכים ביטחוניים לא הגיוניים ולא חוקיים

עורכי הדין ששכרו המשפחות ל-12 המתרגלים הגיעו ביחד עם המשפחות ב-3 ביוני 2014 לבית הדין והתבקשו לעבור במקום בדיקות ביטחוניות על ידי שוטרי ביטחון. עורכי הדין סירבו לשתף פעולה ואמרו שזה בניגוד לחוק הקובע ש"שופטים מכהנים, תובעים ועורכי דין מטעם ההגנה מנועים מבדיקות ביטחוניות" ושלשוטרי הביטחון אין זכות כלשהי לדרוש בדיקות כאלה.

בית הדין המחוזי מינג-שאן בעיר בן-שי

תגובת שוטרי הביטחון הייתה לצעוק על עורכי הדין, אך עורכי הדין סירבו להיענות והזכירו לשוטרים שכל צוות בית הדין צריך לפעול על-פי הליכים חוקיים ושמעשיהם מהווים הפרה של החוק.

לאחר חילופי דברים בין עורכי הדין לשוטרים וניסיונות כושלים ליישב את הנושא, הודיע אחד מעורכי הדין לשוטרים שמה שהשוטרים עושים זוהי הפרה של החוק ולמעשה הם מערערים בכך את אכיפת החוק.

בתגובה לדבריו הפכו השוטרים עוינים ותקיפים מאוד בהתנהגותם כלפי עורכי הדין ומשפחות המתרגלים. השוטרים אמרו למשפחות שכדאי להם לפטר את עורכי הדין. השוטרים לעסו מסטיק ואפילו עישנו באולם המשפט.

השופטת המכהנת ג'י יון-צ'ין התעקשה שעורכי הדין יעברו בדיקות ביטחוניות, וזה עיכב את ההליך המשפטי למשך כשעה. עורכי הדין הגישו תלונה לרשות המשפטית העליונה כנגד בכירי בית הדין המחוזי מינג-שאן.

ג'י יון-צ'ין השופטת המכהנת בבית הדין המחוזי מינג-שאן

השופטת דורשת מהמתרגלים לפטר אל עורכי דינם

ג'י יון-צ'ין, השופטת המכהנת במשפט הודיעה שהמשפט ייערך בזמן אף על-פי שעורכי הדין בחרו לא להיכנס לאולם. שוטרי הביטחון אספו את תעודות הזיהוי של בני המשפחה כשנכנסו לאולם המשפט. עורך הדין ג'יאנג יי-בינג החליט להיענות לדרישה לבדיקה ביטחונית בה בעת שהשאר עמדו על דעתם וסירבו לכך.

כשהחלה השופטת במשפט, בהצהירה שזהו משפט פתוח, טען אחד מבני המשפחות שזה אינו משפט פתוח משום שרק שני בני משפחה קיבלו היתר להיות נוכחים ואסרו על עורכי הדין לייצג את הלקוחות שלהם. גם 12 המתרגלים מחו וסירבו להמשיך בשימוע ללא נוכחות עורכי דינם.

השופטת התעלמה מטענות הנאשמים והתכוונה להמשיך במשפט. עורך הדין ג'יאנג ציין שזוהי הפרה של הליך הדיון החוקי לערוך משפט ללא נוכחות עורכי דינם של הנאשמים, במיוחד כשהנאשמים מסרבים להמשיך בהליך הזה.

השופטת הודיעה למתרגלים שהם יכולים לבקש עורכי דין חלופיים או שבית הדין ימשיך בשימוע. המתרגלים ביקשו להיוועץ בעורכי דינם טרם יחליטו. השופטת סירבה לבקשתם וניסתה לאיים על המתרגלים שיפטרו את עורכי דינם במקום. אחד המתרגלים ציין שחתם חוזה עם עורך דינו ושלאף סוכן ממשלתי או אדם אחר אין הזכות לפטר את עורך דינו ללא הסכמתו והוסיף: "אני מסרב להמשך בשימוע או לענות לשאלות כלשהן ללא נוכחות עורך דיני".

המשפט נדחה

עורכי הדין ששהו מחוץ לאולם המשפט הגישו תביעה לרשות המשפטית העליונה נגד בכירי בית הדין על הליך בלתי חוקי. נשיא בית הדין ביקש מאחד מעורכי הדין להתייצב אצלו בלשכה.

אחד מעורכי הדין הבחין בשוטר המצלם אותם מביתן השמירה והתעמת עמו על כך. השוטר מיהר לעזוב את המקום.

השופטת ג'י הודיעה על דחיית המשפט. המתרגלים הוצאו מהאולם כשרבים מבני משפחתם וחבריהם מוחאים כפיים להביע תמיכה בהם.