(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג, גב' יאנג רווי-צ'ין בת 69 מחרבין, נעצרה באופן בלתי חוקי באפריל 2014 ונגזרו עליה 3 שנים מאסר בכלא. כעת היא מגישה ערעור בפני בית דין גבוה יותר.

התובע מסכים עם ההגנה, אך לא משנה את הפסיקה

גב' יאנג נעצרה ב-18 בנובמבר 2013 על שהבהירה את העובדות לגבי פאלון גונג וחילקה תקליטורי Shen Yun לתלמידי בית ספר יסודי. היא הועברה למרכז מעצרים מס' 2 בחרבין.

ב-8 באפריל 2014 היא נשפטה בבית דין מחוזי בהו-לאן באשמת "שימוש בארגון כופר לערער את יישום החוק".

עורך דינה כפר באשמה כשהוא טוען שחלוקת תקליטורי Shen Yun היא סוגיה המתייחסת לאמונה ולא לפשע ולכן צריך לשחרר את גב' יאנג לאלתר.

גם בעלה בן ה-72 הגן עליה במשפט כעד מטעם ההגנה, כשהוא מתאר את התועלת שהפיקה מהפאלון גונג ואת אופייה הטוב כשטיפלה באמו הזקנה עד מותה. הוא סיפר כמה מאושרת המשפחה שלהם מאז שאשתו מתרגלת.

התובע לא הביע התנגדות לאף אחת מהצהרות ההגנה, אך בית הדין גזר עליה בכל זאת  3 שנות מאסר.

בעלה מחה על העונש, ונשיא בית המשפט אמר לו בפשטות: "ככה זה במדינה שלנו".

היסטוריה של מעצרים

גב' יאנג היא גמלאית שעבדה בעבר בחברת תרופות. לפני שהחלה לתרגל פאלון גונג היא סבלה ממחלות רבות, עברה ניתוח בקיבה וסבלה ממחלות כבד ולב. היא ניסתה טיפולים רפואיים שונים אך שום דבר לא הצליח לרפא את מחלותיה. כשהחלה לתרגל פאלון גונג ב-1998 נעלמו כל מחלותיה.

היא נכלאה 3 פעמים בשנת 2000 על שסירבה לחתום על "הצהרת ערבות" לוויתור על הפאלון גונג. לאחר שחרורה הטרידו אותה שוטרים בביתה לעתים קרובות.

ב-18 בינואר 2001 נגזרה עליה שנת מאסר במחנה עבודה לנשים וואן-ג'יאה בחרבין. היא עונתה באכזריות על שסירבה לעבור "שינוי" ונלקחה פעמיים לטיפול בבית חולים.

עם שחרורה ב-20 ביוני 2002, הלשינו עליה שהיא מספרת על הפאלון גונג לחבריה לעבודה לשעבר, והמשטרה שוב עצרה אותה.

בפעם הזאת נגזרו עליה 3 שנים במתקן שטיפת מוח ועינויים הנמצא תחת השם "המרכז לטיפול בהתמכרות בסמים" בתוך מחנה עבודה בכפייה בהיילונג-ג'יאנג. כדי לאלץ אותה לחתום על שלושת ההצהרות עינו אותה ושברו את אחת מאצבעותיה, שנותרה כפופה לתמיד.