(Minghui.org)

מר ליו לי-יאן בן ה-63 מת ב-13 ביוני 2014.בבית החולים בצ'אנג-שה בזמן שהיה כלוא ללא עילה חוקית במרכז המעצרים של מחוז שיאנג-טאן בהון-נאן. קיים חשד שמותו נגרם ממכות אכזריות שחטף במרכז המעצרים.

כשבני משפחתו הגיעו לבית החולים הם גילו שגופו עטוף בבד רשת ורק ראשו נותר חשוף. חקירה משפטית שלאחר המוות ציינה נזק מוחי ופנימי עם חבלות כהות שכיסו את הגוף.

בכירים במרכז המעצרים סירבו לספק מידע כלשהו על מותו של ליו. הדבר היחידי שהמשפחה ידעה הוא שמר ליו הועבר ממכרז המעצרים לבית חולים בעיירה יי-סו-הה ארבעה או חמישה ימים לפני שהובהל לבית החולים בו נפטר.

מר ליו נעצר באופן בלתי חוקי ב-2 בספטמבר 2013 בעודו מחלק חומרי מידע על הפאלון גונג ביחד עם המתרגלת לו מנג-ג'ון במחוז שיאנג-טאן. הם נלקחו לחקירה בתחנת המשטרה ונשלחו משם למרכז המעצרים במחוז.

במארס 2014 נגזרו על  מר ליו בחשאי שלוש וחצי שנות מאסר בכלא ועל גב' לו 4 שנים.

גב' לו כלואה כיום בכלא הנשים בצ'אנג-שה. אף אחת מהמשפחות לא קיבלה הודעה על גזר הדין.

בביקור שערכו המשפחה והחברים במרכז המעצרים, הם הבחינו שחלק משיניו של ליו חסרות. כששאלו אותו על כך התערבו הסוהרים ואסרו עליו לענות.

במהלך כליאתו המשפחה שלחה לו כסף מספר פעמים, אבל הוא לא קיבל דבר.

מאז החלה הרדיפה ב-1999 נסע ליו לבייג'ינג 3 פעמים לעתור למען הפאלון גונג. בנסיעתו השלישית לשם נעצר והוחזר לשיאנג-טאן. הוא נכלא במרכז לשיקום לגמילה מסמים במשך שבועיים, בהן הוכה כל יום על ידי סוהרים ואסירים מוסתים.

עשרה ימים לאחר שחרורו, בעודו קורא בספר "ג'ואן פאלון" בהפסקה במקום עבודתו , עצרה אותו המשטרה והוא נשלח למחנה עבודה בצ'אנג-שה למשך שנתיים.

גופתו של מר ליו נמצאת עדיין בחדר המתים בבית החולים. המשפחה אינה יודעת בבירור האם הסוהרים או האסירים הם אלה שהכו אותו. הם שכרו עורך דין, אבל הרשויות מסרבות להגיב לחקירה אותה הוא מנהל.