(Minghui.org)

ליו יון-שאן, שותף פעיל ברדיפת הפאלון גונג, נתקל בקביעות במפגיניי פאלון גונג כשביקר בשבוע שעבר בפורטוגל

ליו יון-שאן הוא כיום חבר הוועדה העומדת של הפוליטביורו במפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס). קודם לכן הוא היה מנהל משרד התעמולה במשטר הסיני, והוא אחד מהאחראים המרכזיים לרדיפת הפאלון גונג המתרחשת כבר 15 שנה בסין.

ליו הגיע לפורטוגל לאחר שביקר בפינלנד ובאירלנד ונתקל שם במפגינים שדרשו לשים קץ לרדיפה בסין.

בריונים שנשכרו על ידי הפמליה הסינית תוקפים את המפגינים השקטים

ב-18 ביוני עמד ליו לבקר בארמון הלאומי של בלם, משכנו הרשמי של נשיא פורטוגל. מתרגלי פאלון גונג המתינו לו שם החזיקו בשלטים הקוראים: "העמידו את ליו יון-שאן לדין".

כשהתקרבה מכוניתו של ליו למקום, הקהל האוהד שגויס על ידי הרשויות הסיניות לקבל את פניו, חטף את השלטים והכרזות מידי המתרגלים וקרע אותם.

הם גם בעטו במתרגלים ודחפו אותם. אחד מהבריונים המגויסים שהיה אלים במיוחד החל לרמוס ברגליו את מה שחטף מהמתרגלים ובכלל זה שלטים עם תמונות של ליו. הפקידים הרשמיים שליוו את ליו היו המומים. התקרית הוקלטה על ידי RTP תחנת הרדיו והטלוויזיה הפורטוגזית.

אחד מאנשי הפמליה של ליו פתח את חלון המכונית כשעבר על פני המתרגלים , ירק לעברם וקילל אותם. השוטרים וכלי התקשורת היו עדים לכך וצילמו זאת.

הפמליה של ליו עוזבת אחרי שחבריה ראו הפגנה של פאלון גונג

לפני שהגיעו למלון שבו היו אמורים חברי המשלחת לאכול ארוחת ערב, פינו השוטרים הפורטוגזים את הדרך ועמדו בכוננות. אולם הפמליה עזבה במהרה את המקום לאחר שחבריה הבחינו במתרגלי פאלון גונג עם כרזות ושלטים. המתרגלים ניצלו את ההזדמנות והבהירו לשוטרים את האמת לגבי הפאלון גונג והרדיפה. השוטרים תמכו בהם ועודדו אותם.

תקרית נוספת בפורטו

ב-19 ביוני עזבו ליו ופמלייתו את הבירה ליסבון, ופנו לפורטו. על דרכם למלון שרתוןעמדה קבוצה שאורגנה על ידי הקונסוליה הסינית כדי לקבל את פניהםבדגלים, אך הם לא הצליחו להסתיר את השלטים של הפאלון גונג מעיניו של ליו. המתרגלים עמדו במשך שעה במחאה שקטה מול המלון. הם הסבירו באמצעות מגפון את פשעיו של ליו נגד הפאלון גונג. כתבי תקשורת רבים ראיינו אותם.

נתפס בכניסה האחורית

תחנתו האחרונה של ליו בפורטוגל הייתה במרכז התרבות, שם התקיים שבוע תרבות סיני. מתרגלי פאלון גונג התאספו בכל הכניסות. עם הגיעו של ליו ניסו חברי פמלייתו לחטוף את השלטים מידי המתרגלים. השוטרים עצרו בהם והזהירו אותם. אנשיו של ליו הביאו אוטובוס והחנו אותו בין המתרגלים נושאי השלטים לבין הכניסה הראשית למרכז התרבות כדי שליו לא יבחין במחאה.

בזמן שמכוניות השיירה עזבו דרך השער הראשי של המרכז, יצא ליו בשקט דרך הכניסה האחורית, אך מתרגלי פאלון גונג כבר המתינו לו שם. הוא מיהר לדרכו כשראשו למטה.

אירועים מתוכננים מראש בוטלו ברגע האחרון

בכל מקום שבו ביקר ליו בפורטוגל, המתינו לו מתרגלי פאלון גונג במחאה שקטה. רבים מביקוריו המתוכננים בוטלו עקב כך.

שוטרי משטרת פורטוגל נשלחו לכל מקום שבו אמור היה להתקיים אירוע והתפלאו מדוע ליו לא הופיע. המתרגלים ניצלו זאת להסביר לשוטרים את העובדות לגבי הרדיפה.

במהלך ביקורו של ליו בפורטוגל ביקשו המתרגלים מהשוטרים פעמיים למסור לליו מכתב מהארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג (WOIPFG), אך אנשי פמלייתו סירבו לקבלו באמרם שלא ייקחו מכתב כלשהו מידיהם של מתרגלי פאלון גונג.