(Minghui.org)

מתוך 69 מקרי המוות שאומתו בחצי הראשון של 2014, 49 הם מקרי מוות שאירעו ב-2014. שאר ה-20 הם מקרי מוות שאירעו ב-2013 או לפני כן.

בין 69 מקרי המוות, 22 קרו מעינויים בבתי סוהר, 9 מקרים במחנות עבודה, 4 במרכזי שטיפת מוח, ו-9 בתחנות משטרה או מרכזי מעצר. 5 מתרגלים מתו כתוצאה מכך שנאלצו לעזוב את בתיהם כדי להימנע מרדיפת הרשויות ו-20 מתו מתוצאות מצטברות של רדיפה מתמשכת, שכללה מעצרים חוזרים, בזיזות חוזרות של בתיהם, הטרדות, הצקות ואיומים מצד רשויות החוק וכו'.

להלן מספר גרפים המתארים את החלוקה לפי 1) המקומות בו אירעו מקרי המוות, 2) מינם של המתרגלים שנרדפו למוות, 3) גילם 4) אזורים גיאוגרפיים.
תמונות של חלק מהמתרגלים שנרדפו למוות


שמות המתרגלים שבתמונה מפורטים במאמר באנגלית

רשימת מקרי המוות שאירעו בחצי הראשון של 2014 ואומתו
רשימת מקרי המוות שאירעו קודם לכן ואומתו רק השנה