(Minghui.org)

בעצרת ציבורית שהתקיימה ב-5 ביולי 2014 דיבר אנדרו ווילסון, חבר מועצת העיר פאראמאטה, על הפעילויות הבלתי חוקיות של הקונסוליה הסינית על אדמת אוסטרליה.

לדבריו, איימה הקונסוליה הסינית על ג'ון יוג' ועל חבר מועצה נוסף, שלא תנפיק להם ויזה לסין, אם לא יסירו את תמיכתם בפאלון גונג. בעקבות האיום ביטל מר יוג' את הופעתו בעצרת התמיכה ב-170 מיליוני סינים שהצטרפו לתנועת הטווי-דאנג, לעזיבת המפלגה הקומוניסטית וארגוניה.

מר ווילסון הצביע על כך שהעם הסיני עושה את אותה הבחירה שעשו תושבי מזרח אירופה בשעה שעזבו את הקומוניזם. לדבריו, ללא קומוניזם עתידה של סין יהיה מזהיר.


מר אנדרו ווילסון חבר מועצת העי פאראמאטה בנאומו בעצרת התמיכה ב-170 מיליון סינים שעזבו את המק"סעצרת תמיכה ב-170 מיליון סינים שעזבו את המק"ס שנערכה במרכז סידני ב-5 ביולי


תושב מקומי חותם על עצומה הקוראת לשים קץ לקצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין

לי יואן-הואה, נציג מרכז השירות העולמי לעזיבת המק"ס אמר שאחד מהפשעים החמורים של המק"ס הוא הרדיפה האכזרית של הפאלון גונג וקצירת האיברים מהמתרגלים בעודם בחיים. הוא האיץ בעם הסיני להתנער מהמק"ס באמצעות ביטול החברות במפלגה.

אוסטרלים מקומיים עודדו את המתרגלים ותמכו במאמציהם לשים קץ לקצירת איברים בכפייה המתנהלת בסין בחתימה על עצומה.


אזרחי סידני קוראים על הרדיפה