(Minghui.org)

פקיד רשמי בכיר משגרירות סין בבואנוס איירס נעצר ב-19 ביולי כיוון שפרץ את חגורת הביטחון של השוטרים וניסה להפריע קיום של מחאה שקטה של מתרגלי פאלון גונג.

מתרגלים מקומיים זיהו את האדם הזה כסגן של הנספח הצבאי בשגרירות סין. זהותו אומתה על ידי משטרת ארגנטינה.

בכיכר הקונגרס הקרובה למקום האירוע נפגש סגן נשיא ארגנטינה אמאדו בודו עם שי ג'ין-פינג, יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, שהגיע לביקור רשמי בין ה-18 ל-21 ביולי.

לנוכח מה שאירע יום קודם לכן בשל בריונים סינים המקושרים לשגרירות הסינית, המשטרה הארגנטינאית יצרה ב-19 ביולי חומת הפרדה של שוטרים כדי לשמור על בטחונם של המתרגלים. אולם הדיפלומט פרץ דרך חומת השוטרים בראש קבוצת בריונים, ולבסוף נעצר על ידי המשטרה.

הדיפלומט הסיני המכהן כסגן הנספח הצבאי בשגרירות סין בבואנוס איירס נעצר לאחר שהוביל קבוצת בריונים לפרוץ את חומת ההגנה של השוטרים כדי להרוס את מחאתם השקטה של מתרגלי הפאלון גונג בביקורו הרשמי של שי ג'ין-פינג בארגנטינה

מתרגלי הפאלון גונג קיימו מספר מחאות במהלך ביקורו של שי, כשהם קוראים להפסקת הרדיפה ולהבאת המבצעים הראשיים שלה לדין צדק.

סיני הידוע כקשור למפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מאיים על מתרגל פאלון גונג ב-19 ביולי, במהלך המחאה השקטה מול שגרירות סין בבואנוס איירס

יום קודם לכן, ב-18 ביולי, התקיימה באותו מקום מחאה שקטה דומה. מתרגלי פאלון גונג הגיעו בבוקר ופרשו שלטים המראים ומספרים על הרדיפה בסין. גם בריונים משני ארגונים המקורבים לשגרירות סין הגיעו.

על פי דיווחה של גב' פו, נציגת הפאלון דאפא בארגנטינה, כמה מהבריונים איימו על המתרגלים. הבריונים התקיפו את המתרגלים מספר פעמים וחטפו מהם את השלטים וקרעו אותם. שוטרים הורו לבריונים לסגת והתעלמו מהאשמותיהם כאילו הכרזות אינן חוקיות, משום שהן היו חוקיות, והמחאה השקטה הייתה באישור המשטרה.

השוטרים השתלטו על הבריונים וקיבצו אותם במקום אחד כשהם מאפשרים למתרגלים להמשיך לחלק חומר המספר את העובדות האמיתיות על הרדיפה לעוברים ושבים.

גב' פו אומרת שהדיפלומט הסיני היה מעורב גם בתקריות של ה-18. אחרי שהשוטרים ראו את הבריונים קורעים לגזרים מספר כרזות מחאה, הם הזעיקו יחידת שוטרים חמושים כדי להפריד בין הבריונים הסינים לבין המתרגלים. השוטרים השתמשו באלות משטרה כדי לשמור שהבריונים לא יוכלו להגיע למתרגלים ולכרזות.

בדיוק אז הגיעה השיירה של שי כשבראשה אופנועים. המתרגלים הרימו את הכרזות שלהם. בתגובה לנסיונות התקיפה מצד הבריונים הם קראו: "פאלון דאפא הוא נהדר".

באחר הצהריים של ה-18, המשטרה מינתה שני קצינים ללוות את המתרגלים למקום המחאה הסמוך לאחוזת La Casa Rosada המשמשת כמשרדו של נשיא ארגנטינה. המשטרה הורתה לבריונים הסינים לשמור על מרחק מהמתרגלים. שיירתו של שי שוב עברה ליד משמרת המחאה והמתרגלים הרימו כרזות של "הפסיקו את רדיפת הפאלון גונג".


שיירתו של שי ג'ין-פינג עוברת ומתרגלי פאלון גונג ארגנטינאים קוראים בקול: "פאלון דאפא הוא נהדר", "הביאו לדין צדק את ג'יאנג זמין שגרם לרדיפה".

המשטרה יוצרת חגורה אנושית לשמור שהבריונים לא יתקרבו למתרגלי הפאלון גונג הארגנטינאים

בימים אלה ממש מציינים בעולם 15 שנה לתחילת הרדיפה שהמשטר בסין מנהל נגד מתרגלי הפאלון גונג. גב' פו מסכמת: "הבכיר של המק"ס והבריונים השכירים תקפו בגלוי את המתרגלים הארגנטינאים. זה לא מתקבל. אם זה מה שקורה בארגנטינה, תארו לעצמכם כמה אכזרית הרדיפה בסין".