(Minghui.org)

בערב יום השנה ה-15 לרדיפת הפאלון גונג בסין, הביעו אנשי קונגרס וסנטורים אמריקנים רבים הזדהות עם מתרגלי הפאלון גונג וגינו את הרדיפה.

במכתבי תמיכה ששלחו, הביעו המחוקקים את הערכתם למתרגלים על התנגדותם העקבית והשקטה במשך 15  שנות הרדיפה. כמו כן הביעו המחוקקים הערכה לתרומתם של המתרגלים לקהילות מקומיות.

חברי הקונגרס אדם סמית, ארון שוק, בליין לוטקמייר ורוברט פיטינגר ציינו במיוחד את דאגתם לפשעי קצירת האיברים בסין ואמרו שהם ממתינים בקוצר רוח להעברת החלטת הקונגרס שתעמוד להצבעה בוועדת החוץ, לאחר שעברה בדצמבר האחרון את הצבעת תת וועדת אסיה.

"כחבר וותיק בוועדת טום לנטוס לזכויות אדם, אני תומך נלהב בצורך להגן על זכויות בסיסיות ועל החופש. אין על איש להרדף על רוחניותו, ואין לשלול  זכויות אחרות עקב אמונות דתיות שקטות.

"נותרתי מודאג לגבי דוחות על התייחסות פוגענית בפאלון גונג. ככזה, אני תומך שותף בהחלטה 281 , החלטה של שתי המפלגות בבית הנבחרים האמריקני המעוררת דאגות לגבי הדוחות האמינים והמתמידים על פגיעות שיטתיות נוראיות בסין. אני מצפה להמשך דיון ולהמשך חקיקה לגבי ההחלטה הזאת המתקדמת בהליכים חוקתיים", כתב במכתבו חבר הקונגרס אדם סמית מוושינגטון.

להלן אוסף מכתבי תמיכה:

הסנטור רוברט מננדז מניו
ג'רסי ומכתבו
הסנטור רוברט מננדז מניוג'רסי ומכתבו


הסנטור רון ג'ונסון
מוויסקונסין ומכתבו
הסנטור רון ג'ונסוןמוויסקונסין ומכתבו


הסנטורית תמי בלדווין מוויסקונסין ומכתבה


הסנטור פאט טומיי
מפנסילבניה ומכתבו
הסנטור פאט טומיימפנסילבניה ומכתבו


חברת הקונגרס רוזה
דה-לורו מקונטיקט ומכתבה
חברת הקונגרס רוזהדה-לורו מקונטיקט ומכתבה


חבר הקונגרס אדם
סמיתמוושינגטון ומכתבו
חבר הקונגרס אדםסמיתמוושינגטון ומכתבו

חבר הקונגרס ביל פסקרל
ג'וניור מניו ג'רסי ומכתבו
חבר הקונגרס ביל פסקרלג'וניור מניו ג'רסי ומכתבו


חבר הקונגרס ראש הולט מניו ג'רסי ומכתבו


חברת הקונגרס גוון מור
מוויסקונסין ומכתבה
חברת הקונגרס גוון מורמוויסקונסין ומכתבה


חבר הקונגרס קיית אליסון
ממיניסוטה ומכתבו
חבר הקונגרס קיית אליסוןממיניסוטה ומכתבו


בר הקונגרס ארון שוק
מאילינוי ומכתבו
בר הקונגרס ארון שוקמאילינוי ומכתבו


חבר הקונגרס בליין לוטקמייר ממיסורי ומכתבו


חבר הקונגרס ביל פוסטר מאילינוי ומכתבו


חבר הקונגרס פול טונקו מניו יורק ומכתבו