(Minghui.org)

המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) ממשיכה לעצור מתרגלי פאלון גונג גם ב-2014. מאז חודש מארס ועד מאי 2014 התבצעו כמה פשיטות מתוכננות מראש ומעצרים מתוזמנים.

אירועים מעין אלה תועדו בכל הפרובינציות, העיריות והאזורים האוטונומיים בסין חוץ מטיבט. מספר העצורים מקרב הפאלון גונג מטפס בצורה חדה מאז חודש מארס. על-פי מידע שהתקבל ב-3 ביוני, נעצרו 1,694 מתרגלים, ב-30 אחוז יותר מאשר באותה תקופה בשנה הקודמת.

בתרשימים הבאים ניתן לראות ש-549 מתרגלים נעצרו במארס, 676 באפריל ו-469 במאי.

מספר המתרגלים שנעצרו מינואר עד מאי 2014

מספר המתרגלים שנעצרו בפרובינציות נבחרות ממארס עד מאי 2014

מתרגלים שנעצרו בפרובינציות מסוימות ממארס עד מאי 2014

כפי שתואר בתרשימים למעלה נעצרו: 216 מתרגלים בפרובינציית שאן-דונג 164 בפרובינציית ליאו-נינג 150 בפרובינציית ג'י-לין 135 בפרובינציית הה-ביי 108 בפרובינציית היילונג-ג'יאנג 92 בפרובינציית הו-נאן 84 באזור בייג'ינג 75 בפרובינציית ג'יאנג-סו 70 בפרובינציית הה-נאן 66 באזור שנחאי

להלן טבלה המפרטת כמה מתרגלים נעצרו בכל פרובינציה:

רשימה של הטבלה

המעצרים התבצעו ב-30 פרובינציות, עיריות ואזורים אוטונומיים. רובם נעצרו בשאן-דונג, ליאו-נינג, ג'י-לין, הה-ביי, היילונג-ג'יאנג, והוביי השאר בהו-נאן, בייג'ינג, סיצ'ואן, ג'יאנג-סו הה-נאן ושנחאי.

ב-27 הפשיטות האחרונות היו מעורבים לפחות 6 מתרגלים בכל פשיטה. בסך הכול -280 מתרגלים.

פשיטות שנעשו באזורים אחרים מפורטות במאמר המקור.

בין 1,694 המתרגלים שנעצרו, חלק אולצו לשלם סכומי כסף גדולים לרשויות, חלקם נשלחו לשיעורי שטיפת מוח והשאר נעצרו ונגזרו עליהם תקופות מאסר שונות.

למרות מס השפתים של המק"ס לקהילה הבין-לאומית, על כיבוד זכויות אדם וחופש אמונה, העובדות מספרות סיפור אחר לגמרי.