(Minghui.org)

בכירים ממחלקת המשטרה של מחוז צ'או-יאנג רודפים באופן פעיל מתרגלי פאלון גונג. לקראת תאריכים "רגישים" הם עוצרים את המתרגלים באופן לא חוקי או מציקים, מאיימים ומחרימים מהם כספים אישיים.

סגן מנהל האגף לביטחון פנים ליו ג'י-יינג, יחד עם מנהל תחנת המשטרה של נאן-שואנג-מיאו, פרצו לביתה של הגב' ג'אנג זיו-פאנג ב-25 באפריל 2014. הם החרימו מביתה מחשב, מדפסת, ויותר מאלף יואן במזומן.

גב' ג'אנג ובעלה (שאינו מתרגל פאלון גונג) נעצרו ונלקחו לחקירה בתחנת המשטרה. סגן מנהל האגף לביטחון פנים ליו ג'י-יינג היכה את הבעל ואמר לו: "כשקיימת כל כך הרבה הפרה של זכויות, אתה לא יכול לעשות כלום אפילו אם אכה אותך למוות". הדברים נאמרו אל מול עיניו של סגן מנהל מחלקת המשטרה שפיקח על החקירה.

בעלה של ג' ג'אנג הוא אדם טוב לב וישר. הוא מעולם לא חווה אכזריות שכזאת, וזה מהווה עליו לחץ נפשי עצום. הוא שוחרר באותו ערב, אך אשתו נלקחה למרכז המעצרים של צ'או-יאנג.

המשטרה הפעילה לחץ גם על אמה של גב' ג'אנג, ודרשה ממנה ומבתה שיכתבו "הצהרת ערבות" להתכחש לאמונתן בפאלון גונג. מיותר לציין שאף אחת מהן לא עוברת על החוק. מדובר באמונה שבלב.

המשטרה והרשויות מקדמות אלימות

בכירים מרשויות החוק שצוינו לעיל עוצרים מתרגלי פאלון גונג באופן חופשי, הופכים ובוזזים את בתיהם ומחרימים להם חפצים אישיים וכסף מזומן, וגם מכוניות. ואז הם מנסים לסחוט כספים גם מבני משפחתם המורחבת.

יותר מתריסר מתרגלי פאלון גונג נעצרו במהלך השנתיים האחרונות, וסכום כולל של 280,000 יואן (שווה ערך לכ-45,000 $ ארה"ב) נלקחו מבתיהם. כמה אנשים במשטרה אפילו מודים בצנעה שהם הולכים לעצור מתרגלים רק בשביל הכסף.

כמה ממתרגלי הפאלון גונג הם אנשים מבוגרים מאוד, חלקם דלי אמצעים ומתקיימים כעובדי-כפיים או עובדי-אדמה העמלים קשות למחייתם ולהבטחת עתידם. ברבים מהם הרשויות מתעללות ופוגעות כבר שנים ומותירות אותם ללא פרוטה. זה חלק מהלחץ שמפעילות הרשויות ברדיפה הארצית שמנהל המשטר נגד מתרגלי הפאלון גונג כבר 15 שנה.

מנגד, אלו שמעוללים דברים אלה חיים בפזרנות, ומבזבזים את כספי השוד האלה כמו גנגסטרים.

במאמר באנגלית מפורטים שמות ופרטי המעורבים בעוולות אלו.