(Minghui.org)

לאחר שקראתי את מאמריהם של מתרגלים עמיתים באתר מינג-הווי, שקדנותם והבנתם את הפא נגעה מאוד ללבי. כששיתפתי את הבנותיי עם מתרגל עמית שאל "האם אתה מאמין שהדאפא יכול לחולל ניסים?" השאלה הפתיעה אותי. זה היה רמז שיש לי חוסר אמונה בכוחו של הדאפא. לכן חיפשתי מיד פנימה כדי למצוא את סיבה.

להיות כלי של הפא

המתרגל אמר "ברצוני לומר לך שכל דבר שמתרגל משתמש בו נהפך לכלי של הפא. כמתרגלים יש לנו יכולת ומחשבותינו יכולות לגבור ולהביס את הרוע. אנשים רעים אינם יכולים להרע לנו. לדוגמה, מחשבותינו יכולות לנטרל כל כלי שהשוטרים משתמשים בו כדי לנטר ולעקוב אחרינו. נוסף על כך, אינני צריך לחשוש מתי או היכן אוכל להשתמש בפלאפון שלי".

הוא המשיך ואמר: "יכול להיות שאתה יודע שלדודה (הסינים משתמשים במונח דוד או דודה ככבוד לאנשים מבוגרים, המת') צ'ן (שם בדוי) יש מחשבות נכונות חזקות. אין בה כל פחד. בין אם היא משתתפת בוועידת פא או קבוצת לימוד הפא, היא תמיד נושאת איתה את מכשיר הפלאפון שלה. היא הגיעה לרמה גבוהה בטיפוח ויכולה לבצע הרבה מעבודות דאפא. לא מעט מתרגלים מותחים עליה ביקורת על שלא שמה לב לאבטחה. אני חושב שאנשים אלו צריכים ללמוד להיות פחות ביקורתיים כלפי אחרים".

שימוש ברמת הטיפוח כטיעון

התפלאתי על הדברים שאמר ושאלתי: "במאמרים של אתר מינג-הווי הודגש כמה פעמים לשים לב לאבטחה. המאסטר ביקש מאתנו לשים לב למה שכתוב באתר מינג-הווי (הכוונה למאמרי מערכת, המת')".

הוא ענה: "זוהי נקודת ההשקפה של מתרגלים עמיתים העובדים באתר מינג-הווי, מתרגלים אלה לא נמצאים ברמת טיפוח גבוהה."

כשניסיתי להמשיך לדון בנושא אמר שהבעיה האמיתית היא שרמת הטיפוח שלי נמוכה מדי. עלי לחפש פנימה ולמצוא מה היא הבעיה האמיתית שלי.

לחפור עמוק בנושא

קראתי את כל העותק של מינג-הווי השבועי. היה שם מאמר אודות עשרה מתרגלים שנאסרו בפרובינציית שאן-דונג. במאמר צוין שעקב שיחות הפלאפון בין המתרגלים, השוטרים יכלו לבצע את המעצר. השוטרים גילו את המיקום והזמן שבו המתרגלים היו אמורים להיפגש בעיר גאו-מי כדי להפיץ תקליטורים.

זה גרם לי להלם, נזכרתי שמתרגלים רבים באזור שלי לא הדגישו תשומת לב לבעיות אבטחה. הם אפילו הביטו מגבוה על מתרגלים שעבדו באתר מינג-הווי, והתעלמו מהדרכת הפא של המאסטר בקשר לאבטחה. אני חושב שאמונתם בזאת שהם ברמה גבוהה בטיפוח, הביאה לזאת שהם פירשו בצורה שגויה את הפא.

לימוד נוסף של הפא מצביע על כך שבלי להתחשב עד כמה שהצלחת בעבר, עליך להמשיך לראות בפא את המדריך שלך.

"אם תשים את הדאפא במקום משני..." ("ג'ואן פאלון" הרצאה שישית, "המנטליות של ההתפארות")

זה מראה לי שאדם המוריד את רמתו של האחר, מוצב בסכנה.

אני מקווה שהמתרגלים העמיתים ה"צדקנים" האלו יהיו רציניים בלימוד הפא. מתרגלים אחרים אינם רוצים להתחבר איתם בגלל שאינם מכבדים את הפא.

המשך התעלמות מנושאי האבטחה יכול להביא לבעיות חמורות. כמובן שרק לשים לב לנושאי אבטחה לא אומר שהאדם מתנהג בהתאם לפא. יש צורך לבדוק בקביעות את השקפתו של האדם כנגד מה שמצוין בפא.