(Minghui.org)

פעמון רוח בצורת פרח לוטוס עשוי משי, זכוכית ומלאך מפלסטיק

על הכרטיס כתוב ברוסית: "העולם זקוק לאמת, חמלה, סובלנות"

כשהרוח נושבת, הפעמון מצלצל, אבל מחשבתו של המתרגל לא זזה. מול קונפליקטים והתנגדויות, אנחנו צריכים לזכור: אמת, חמלה, סובלנות. כשאנחנו מטפחים על פי הדאפא אנחנו שואפים להיות טובים יותר.

שני מתרגלים הכינו פעמון רוח זה כדי להביע את תודתם למאסטר לי, ולהביע את תקוותם שאנשים עם קשרים גורליים ידעו יותר על הפאלון דאפא.