(Minghui.org)

המפלגה הקומוניסטית הסינית העמידה לחקירה רשמית בחודשים האחרונים את ג'ואו יונג-קאנג, שהיה קודם לכן ראש משרד הביטחון הלאומי של סין. התוצאות פורסמו ב-29 ביולי ולא ממש הפתיעו.

ג'ואו יונג-קאנג הוא אחד מהפושעים הראשיים ברדיפת הפאלון גונג בסין. במהלך כהונתי כמזכיר וועדת המפלגה בפרובינציית סיצ'ואן בין השנים 2000-2002, הפכה סיצ'ואן לאחת הפרובינציות שבה הרדיפה הייתה החמורה ביותר.

ב-2002 הוא קודם לעמדה של שר הביטחון הלאומי, וב-2007 נעשה ראש הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) וראש "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו של סין"), שני הגופים שהובילו את רדיפת הפאלון גונג. הוא גם אחד מאלו שהובילו את רעיון קצירת האיברים ממתרגלי פאלון גונג לתעשיית ההשתלות.

יו"ר המפלגה הקומוניסטית דאז ויוזם הרדיפה, ג'יאנג זמין, הכניס אותו ב-2007 לתוך הפוליטבירו. זה איפשר לג'ואו להמשיך במדיניות הרדיפה גם לאחר מכן, כאשר ג'יאנג כבר לא נותר במשרה ציבורית בכירה.

חקירתו של ג'ואו יונג-קאנג הוגדרה באופן רשמי כחקירה בנושא שחיתויות, ונראה שנפילתו מגדולה היא מקרית או תוצאה של יריבות פוליטית, אבל מאז שהוא הורחק מעמדות הכוח שלו בדצמבר 2013, עוד כעשרה בכירים רמי-דרג הורחקו מעמדות הכוח שלהם. זאת בשעה שרדיפת הפאלון גונג נכנסה לשנתה ה-15.

פרטי ארבעה מקרים מתוך העשרה האלה מפורטים במאמר באנגלית, כולל מעורבותם ברדיפה העקובה מדם של הפאלון גונג ובקצירת האיברים מהם. להלן תקציר:

סו רונג, סגן יו"ר הוועד המייעץ הפוליטי, הושם -14 ביוני 2014 תחת חקירה בשל "סיבות משמעתיות" ונושל מתפקידו כמה ימים לאחר מכן.

וואן צ'ינג-ליאנג, לשעבר מזכיר המפלגה בפרובינציית גואנג-דונג, פוטר ב-27 ביוני 2014 והועמד תחת חקירה.

וואן צ'ינג-ליאנג

שו צאי-הואו, חבר הפוליטבירו לשעבר וסגן יו"ר הוועדה הצבאית המרכזית של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) הועבר לטיפול התביעה הכללית ב-30 ביוני 2014.

שו צאי-הואו

וו צ'אנג-שון, לשעבר ראש מחלקת המשטרה בטיאן-ג'ין, נעצר ב-20 ביולי 2014 ונחשד בהפרות חמורות של החוק.

וו צ'אנג-שון

נראה שהסיבה האמיתית לנפילתם ידועה הן לבכירים בשלטון והן לאזרחים עצמם, משום שלאחרונה המודעות של האזרחים בסין נפתחה הודות לאומץ לבם של המתרגלים הסינים להבהיר להם את העובדות חרף סיכון אמיתי של חייהם. הרבה אזרחים מסתכנים בעצמם בחתמם על עצומות לשחרור מתרגלי הפאלון גונג שנעצרים ונכלאים לתקופות ארוכות ללא עילה חוקית במתקני עינויים ושטיפת מוח.