(Minghui.org)

הערעור במשפטה של מתרגלת הפאלון גונג גב' ג'אנג יו-ג'ואו נערך בבית דין הביניים צ'או-יאנג בליאו-נינג ב-24 ביוני 2014. המשפחה שכרה עורך דין מבייג'ינג שחשף כיצד חודשיים קודם לכן בית הדין המחוזי הפליל את מרשתו במשפטה הראשון ללא כל ראיות ממשיות, ועל סמך עדויות כוזבות ורשימה בלתי חתומה של פריטים שהוחרמו ממנה.

כמו כן ציין עורך הדין שפאלון גונג אינו נמצא ברשימת "דתות רעות" של המשטר, ושרדיפת הפאלון גונג היא בלתי חוקית בעליל.

עורך הדין הצהיר בבית הדין: "התייחסו לאישה פשוטה כמו ג'אנג יו-ג'ואו כאל טרוריסטית, גזרו עליה 10 שנים בכלא ומנעו ממנה את זכויותיה האזרחיות במשך שנתיים. גב' ג'אנג מאמינה בחמלה ומתרגלת תרגילים כדי לשמור על בריאותה. כיצד אפשר להתייחס אליה כאל רוצחת, מציתה בזדון, או טרוריסטית? גזר הדין שהוטל עליה הוא פגיעה בחוק והפרה בוטה של הצדק והמצפון".

בבוקר המשפט התאספו בני משפחתה וחבריה של גב' ג'אנג מחוץ לבית הדין. שוטרים במכוניות משטרה צילמו את כל הנוכחים. רק לעשרה אנשים הותר להיכנס לאולם. מבעלה ומאחותה מנעו את הכניסה.

ארבעה שוטרים ניהלו את הבדיקה הביטחונית בנוסף לבדיקת תעודות הזיהוי בכניסה. שישה שוטרים נוספים פקחו מקרוב וצילמו את בני המשפחה בכניסה לאולם. אחד השוטרים הצעירים איים על המשפחה. גם עורך הדין עבר חיפוש קפדני בכליו.

האווירה באולם המשפט הייתה מדכאת ומאיימת. בשתי השורות הראשונות ישבו שוטרים ובלשים. בני משפחה וחברים היו מוקפים בכוחות ביטחון. כמה דקות לאחר תחילת המשפט אחד השוטרים הביא ערמת אזיקים וחילק אותם בין השוטרים, פעולה שנועדה בבירור לאיים על המשפחה והקרובים.

התביעה המליצה לתמוך בגזר הדין המקורי ואילו השופט הקשיב לטענות עורך הדין ודחה את החלטתו עד לדיון נוסף.