(Minghui.org)

מאז נחשפה ב-2006 קצירת איברים ממתרגלי פאלון גונג חיים בסין, מתרגלים רבים הבינו לפתע מהן הבדיקות הפיזיות ובדיקות הדם הבלתי מוסברות  שנאלצו לעבור בעודם כלואים באופן בלתי חוקי. הם היו עלולים להפוך לקורבנות של פשע המבוצע על ידי מדינה.

להלן סיפורה של מתרגלת שהייתה כלואה ב-2005 בכלא הנשים בליאו-נינג:

אולצנו לעבור בדיקות דם יוצאות דופן

 נעצרתי במארס 2003 על ידי המשטרה המחוזית בעיר פו-שון. נשפטתי בבית הדין שו-צ'נג ונכלאתי ל- 6 שנים בכלא הנשים בליאו-נינג.

בבוקר ה-25 באפריל 2005 לא קיבלנו ארוחת בוקר. הסוהרים אמרו לנו שכל 2,800 האסירות שהיו כלואות שם אמורות לעבור בדיקות פיזיות.

ליוו אותנו לקומה הראשונה בבניין החינוך שהוקצה זמנית לבדיקות פיזיות. סוהרים חילקו אותנו לקבוצות של 30 והורו לנו לעמוד בשורות ולהמתין לתורנו. כשנכנסנו לבניין הורו לנו ליצור מעגל וכל אחת קיבלה טופס עם שמה עליו.

ה"בדיקה הגופנית" כללה רק בדיקת דם וזה הכול. אף אחד מהצוות הרפואי שמנה יותר מ-20 איש לא דיבר איתנו. הם פשוט לקחו לנו דם. המבחנות שהשתמשו בהן לאכסון דגימות הדם שלנו היו בקוטר של 2.5 סנטימטר ובאורך 7.5 סנטימטר [גדולות הרבה יותר מאלו המשמשות לבדיקות דם שגרתיות – המער').  בזמן שהוציאו לנו דם לקחו מאיתנו את הטפסים. לאחר מכן יצאנו מהבניין דרך יציאות שונות. אף פעם לא סיפרו לנו מדוע לקחו מאיתנו דם.

הבנה מאוחרת לגבי ה"בדיקות" שעברנו

 אחרי ששוחררתי ב-2009 נודע לי על מקרים רבים של קצירת איברים בכפייה ממתרגלים, שמטרתה לספק איברים לניתוחי השתלה שהפכו לסחר רווחי בסין. הייתי בהלם כי זכרתי שלקחו לי דם ללא כל סיבה נראית לעין. שאלות רבות החלו להתעורר אצלי, אבל לא יכולתי לקבל עליהן תשובה. מעולם לא שמעתי על אסירים בכלא שעברו בדיקות פיזיות כמו אלה שעברנו.

בית החולים הראשון שבו נתגלתה קצירת איברים כזאת בכפייה, היה בית החולים לטרומבוזה (פקקת) בשן-יאנג, בית חולים ברמת פרובינצייה שהתמחה ברפואה סינית ומערבית משולבת. כלא הנשים בליאו-נינג נמצא גם הוא בשן-יאנג, ומתרגלות פאלון גונג רבות נכלאו בו מאז 1999, שבה החל המשטר לרדוף את הפאלון גונג.

על-פי דיווחים מוקדמים שפורסמו באתר מינג-הווי, קפץ מספר ניתוחי ההשתלות בסין לאחר שנת 2000, זמן קצר לאחר תחילת הרדיפה נגד הפאלון גונג.