(Minghui.org)

סנטור כריס סמית הציג הצעת חוק חדשה לבית הנבחרים, הכוללת הטלת סנקציות על מפירי זכויות אדם מסין.

הצעת החוק 5379 (H.R. 5379) מציעה אי מתן אשרת כניסה וסנקציות כלכליות על מי שמפר זכויות אדם בסין. זה החוק הראשון המציע נקיטת אמצעים ספציפיים נגד מבצעי הפשעים בסין.

מבצעי הפשעים שהחוק נוגע אליהם כוללים מנהיגים בכירים המעבירים הנחיות, וכן כל מי שמיישם את האמצעים המוזכרים בהנחיות אלו. החוק מציע הגנה לרוב הקורבנות של הפרות זכויות האדם בסין, כולל מתרגלי פאלון גונג, כנסיות מחתרתיות, מיעוטים אתניים, נשים הרות וכו'.

בנוסף לביטול ודחיית אשרות כניסה למבצעי הפשעים ולמשפחותיהם, החוק מאפשר נקיטת אמצעים כלכליים נגדם, כמו הקפאת נכסיהם שבארה"ב.

H.R. 5379 הוצגה ב-31 ביולי 2014 והועברה לאישור הוועדה לענייני חוץ, הוועדה לשירותים כלכליים, המערכת המשפטית, וכן וועדת המיסים (Ways and Means).

הוועדה לענייני חוץ אישרה לאחרונה את הצעת ההחלטה H. Res. 281, המגנה את קצירת האיברים בכפייה מאסירי מצפון בסין, כולל ממספר גדול של מתרגלי פאלון גונג. הצעת החלטה 281 מוכנה כעת להצבעה כללית בקונגרס לאישורה הרשמי.

חבר הקונגרס כריסטופר סמית מניו ג'רזי הוא חבר בכיר בוועדה לענייני חוץ של בית הנבחרים. הוא גם יו"ר של תת-הוועדה לאפריקה, בריאות בינ"ל, זכויות אדם בינ"ל וארגונים בינ"ל

מטרת החוק החדש H.R. 5379 היא "להטיל סנקציות על אינדיבידואלים שאחראים לביצוע עבירות חמורות ומתמשכות של הפרות זכויות אדם, או לביצוע הפרות המוניות של זכויות אדם נגד אזרחי הרפובליקה העממית של סין...."

יום קודם להצגת הצעת החוק החדשה, התפרסם דו"ח מחלקת המדינה של ארה"ב בנושא חירות הדת והאמונה. הדוח הצביע על אפשרויות לטפל באנשים או ברשויות האחראים להפרות זכויות אדם באמצעות החוק הקיים כבר בארה"ב.

סנטור כריס סמית התייחס להצעת החוק שהגיש בנאומו בעצרת ב-20 ביולי 2014, שציינה 15 שנה לרדיפת הפאלון גונג על ידי המשטר בסין. ראה: חבר הקונגרס כריס סמית: "רדיפת הפאלון גונג היא אות קלון בהיסטוריה של סין"

H.R. 5379 הוא חוק עוצמתי במיוחד משום שהרבה מבכירי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מחזיקים נכסים מחוץ לסין, ובמיוחד בארה"ב. סנקציות כלכליות ואי מתן אשרת כניסה לארה"ב משמעם שדרכי המילוט שהם מסתמכים עליהן כעת, או תוכניות הפרישה שלהם, לא יהיו אפשריות. לפיכך העונשים המוצעים בחוק יכולים לשמש כהרתעה מפני השתתפות בהפרות חמורות של זכויות אדם, כמו רדיפת הפאלון גונג.