(Minghui.org)

עד שלמדתי פאלון דאפא, פיתחתי הרגלים רבים כדי להתמודד עם ההגעה ל"גיל הקשיש". לדוגמה, כשהחלו אצלי בעיות בלעיסה ולא יכולתי עוד לאכול לחמניות מאודות, ירקות או פירות, עברתי לאכילת מזון רך או נוזלי כמו מרק אורז. במשך 20 השנים האחרונות השתמשתי במים חמים לצחצח את שיניי. אם הייתי משתמשת במים קרים הייתי סובלת מכאבים בחניכיים ובשיניים. ייחסתי זאת להזדקנות ולא נתתי לכך מחשבה כלשהי יותר.

יום אחד כשעמדתי לצחצח את שיניי והכנתי לי מים חמים מבעוד מועד, לפתע חשבתי, אני מתרגלת פאלון גונג. המאסטר מייסד הפאלון דאפא ניקה את גופי ותיקן את כל המצבים הלא תקינים בגופי. גופי עבר שינוי על ידי חומר אנרגטי גבוה. אני מישהי הצועדת על נתיב האלוהות. אין עלי להיות קשורה לעקרונות ברמה נמוכה. כיצד אני יכולה להתייחס אל עצמי תמיד כאדם רגיל? כיצד יכולה אלוהות לפחד להשתמש במים קרים? אם מחשבתי תמד ברמה הזאת כיצד אוכל להשתפר? לכן, עברתי להשתמש במים קרים כדי לצחצח את שיניי.

כשאני מצחצחת את שיניי אינני חשה יותר בחוסר נוחות. זה היה ממש פלאי. לאחר מכן חשבתי, לחשוב כאדם קשיש שאינו יכול ללעוס, זוהי גם מחשבה אנושית, לאלוהות לא תהיה מחשבה כזאת. לכן, המחשבה הזאת מנעה בעדי לאכול כאדם רגיל.

המאסטר אמר:

"גובה השין-שינג קובע את גובה הגונג. זוהי אמת אבסולוטית." ("ג'ואן פאלון" הרצאה ראשונה, "מדוע הגונג לא גדל עם התרגול")

שללתי את המחשבה הזאת, והייתי בי רק המחשבה שאני אלוהות והמאסטר מעניק לנו כוחות אדירים. אם כן איך לא הצלחתי לבצע זאת? פשוט התחלתי לאכול כל דבר ולא הייתה לי כל בעיה.

המאסטר אמר:

"יש לשנות מהיסוד את השקפת האדם הרגיל" ("ג'ואן פאלון", "לון יו")

כשאדם מסוגל לעשות זאת, הוא יכול לשנות כל דבר.

המאסטר אמר:

"בהשפעת המחשבות הנכונות, כל דבר שמסביבך, כמו גם אתה עצמך, יעבור שינויים. אבל אתם אף פעם לא חשבתם לנסות את זה." ("יום השנה ה-20 להוראת הפא").

כשאתה משנה מושג אנושי רגיל ומחליף אותו במחשבות נכונות - ניסים מתרחשים. אם אדם לא רוצה לנסות זאת, זה בגלל שיש לו ספק. הכול מגיע מהעדר הבנה עמוקה ואמונה במה שלמדנו מהפא, שזה, אנחנו ישויות שמימיות. בטיפוח מחשבות אנושיות אדם נודד ברמה האנושית.

מתרגלים עמיתים, הבה נזכיר אחד לשני את החשיבות של סילוק המושגים האנושיים בכל אחת מהמחשבות והפעולות שלנו. עלינו לשנות את החשיבה שלנו, לשפר את הרמה שלנו וללכת על הנתיב לקראת אלוהות, ולחזור הביתה עם המאסטר.

אנא ציינו בחמלה כל דבר שאינו הולם. תודה לכם.