(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג שהיו כלואים שנים רבות ללא עילה חוקית נכלאים שוב לאחר ששוחררו.

המתרגל מר ג'ואו דו-לון מהעיר צ'ונג-צ'ינג, נשפט ב-17 ביוני השנה ללא עילה חוקית. זאת חרף העובדה שעורך הדין שלה, בהתבסס על החוק הסיני, הראה כי זה לגמרי חוקי לתרגל פאלון גונג בסין.

השופט התעלם מהחוק מההגנה וגזר על מר ג'ואו 3 וחצי שנות מאסר משום שדיבר עם אנשים אודות הפאלון גונג.

מר ג'ואו נשפט ב-2002 ללא עילה חוקית בשל אמונתו, ונגזרו עליו 13 שנות כליאה. הוא שוחרר ב-2011.

לקריאה נוספת:

אחרי 10 שנות מאסר לא חוקי בשל אמונתה בפאלון גונג: מורה לשפות שוב עומדת למשפט

מר ליו גווי-פו נעצר שוב לאחר ששוחרר ממאסר לא חוקי של שש שנים

המרואיינת של עו"ד גאו ג'י-שנג נעצרה 12 פעמים ב-11 שנים ומתה לבסוף מעינוייה

מר פאנג ג'נג-פינג לא שרד את מעצרו השביעי ומת בכלא שי-צ'אנג בסצ'ואן

סין: המשטר מזייף גיל לאפשר עונשי מאסר כבדים על קשישים וקטינים המתרגלים פאלון גונג – בת 81 עדיין כלואה

עונשי מאסר כבדים למתרגלי פאלון גונג מראים שהצהרת המשטר בסין על "רפורמה במחנות כפייה" היא זריית חול בעיניי העולם

בתי משפט מטילים עונשי מאסר כבדים ללא עילה חוקית על מתרגלי פאלון גונג בשל אמונתם (3)