(Minghui.org)

לאחר שקראתי ב-26/7/2014 את מאמר הבהרת האמת (העובדות) אודות קצירת האיברים של  מתרגלי פאלון דאפא על ידי המפלגה הקומוניסטית (מק"ס), התעצבתי מאוד. לפתע חשתי שגופי עוזב את הממד בו אנו חיים והתחלתי לראות סצנות בממדים אחרים.

ראיתי כשמתרגל נפטר בעולם האנושי (בממד שבו אנו חיים, המת'), מיד מופיעה ישות שמימית והמאסטר מקדם את פניה בממד אחר. המאסטר ישב על פרח לוטוס יפהפה ונהדר.

המאסטר החזיק את המתרגל בכף ידו. העולם המוזהב היה מפואר וחגיגי. המתרגל ראה לפני עיניו את שחווה במהלך חייו, וגילה את האני האמיתי שלו. לפתע כל חוזה שחתם עליו עם הכוחות הישנים נעלם.

באותו הזמן הגופות של אלו שהשתתפו ברדיפת המתרגל הזה נעשו כהות וכבדות וירדו לגיהינום בממד אחר.

לאחר זמן מה הסצנה השתנתה. המאסטר נראה יושב על פרח לוטוס כשבידיו מגילה שנראתה כצו מלכותי. המתרגלים שכרעו ברך למרגלות המאסטר נראו כישויות שמימיות בממד מוזהב של יופי טהור.

רחפתי למעלה כדי לראות את הכתוב במגילה, אך נעצרתי על ידי שומרים שמימיים הלבושים בשיריונות. אך בכל זאת המאסטר הרשה לי לראות את המגילה. המגילה לא הייתה מה שדימיינתי לעצמי, עם הרבה יצוגים ספרותיים של אותיות או סימנים. במקום זאת זה היה קטע נייר לבן שעליו היו רשומים שמות מתרגלים באותיות מוזהבות.

כששם מתרגל/ת נקרא האותיות המוזהבות רחפו לגופו/ה של המתרגל/ת. המתרגל/ת השתנה/תה מיד והיה לבוש/ה בביגוד טהור ויפיפה והוא/היא רחף/ה חזרה לעולמו/ה.

לפתע רציתי לדעת היכן היו המתרגלים שעדיין לא נפטרו מההחזקות שלהם. ואז ראיתי ממד נמוך מהמד בו הייתי. אף על פי שהוא היה יפיפה הוא היה נחות מאוד לעומת הממד שמעליו.

בממד הנמוך יותר הזה המאסטר גם החזיק מגילה, אך יכולתי לשמוע מתרגלים שבוכים. כולם היו מאוד עצובים. כשהסתכלתי יותר נמוך, ראיתי למטה ממד נוסף מתחתיו. גם שם המאסטר החזיק במגילה, אבל המתרגלים שם היו בהלם. הם לא היו עצובים, אך נראו חסרי תחושה.

נראה כשהשמות מהמגילה נקראו, זה היה הזמן בו המתרגלים היו צריכים לחזור לעולמם.

חשתי גם שהתוצאה הייתה מבוססת על: כמה שהמתרגל עשה, עד כמה המתרגל נטמע והבין את הפא, וכמה החזקות המתרגל סילק.

זוהי רק הבנתי האישית המוגבלת על ידי רמת הטיפוח שלי.