(Minghui.org)

ב-16 במאי, אחרי שנכחנו בוועידת הפא לשיתוף התנסויות בטיפוח בניו יורק, וחגגנו את השנה ה-22 שנים להצגת הפאלון דאפא לציבור, חמישה מאיתנו המתנו בנמל התעופה קנדי לטיסה חזרה לוונקובר. פגשנו שם בחמישה סטודנטים של קולג' מבריטניה, והייתה לנו חוויה נעימה.


חמישה תלמידי קולג' לומדים לתרגל את תרגילי הדאפא בעודם ממתינים לטיסה

היה עלינו להמתין כשעה לפני העלייה למטוס וחיפשנו כמה מושבים באזור ההמתנה העמוס. מצאנו שני מושבים ריקים ליד קבוצת צעירים. שני המושבים לא הספיקו לקבוצה שלנו, אבל זה היה טוב מלא כלום ויכולנו לשבת בתורנות.

כשראו אותנו מתקרבים, הצעירים הציעו לנו את מקומות הישיבה שלהם. ניסינו לסרב בנימוס, אבל הם היו נדיבים והתעקשו על כך. התחלנו לשוחח בינינו.

הם סיפרו שהם סטודנטים מהקולג' בניו קאסל, בריטניה שרק הגיעו לאמריקה לטיול והם ממתינים לחברים שאמורים לפגוש אותם בניו יורק.

סיפרנו להם שאנחנו מקנדה וחזרנו כעת מוועידה בין-לאומית של הפאלון דאפא בניו יורק. הראינו להם עלונים של פאלון דאפא והסברנו להם שזוהי שיטת טיפוח תרגול מסורתית המבוססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות. שוחחנו על התהלוכה הגדולה ליד בניין האו"ם ועל העצרות שהתקיימו יום קודם לכן.

הם שאלו על הכלים המוזיקאליים שנשאנו איתנו ולכן סיפרנו להם על תזמורת הארץ השמימית הצועדת.

ארבעת הצעירים והצעירה שהייתה אתם נראו מאוד מעוניינים. הם ביקשו מאיתנו להדגים להם את התרגילים וגם רצו ללמוד לתרגל. כך לימדנו אותם את תרגילי הדאפא באזור ההמתנה.

סטודנטית מהקולג' בבריטניה לומדת את תרגילי הדאפא ויושבת בישיבת לוטוס מלאה.

אחרי שלמדו את התרגילים, הראינו להם איך אפשר למצוא מידע באינטרנט על אתרי תרגול באזור שלהם. אחד הצעירים בשם וויל סיפר שהוא מנגן על טרומבון ומקווה שיוכל להצטרף לתזמורת הארץ השמימית הצועדת בתהלוכה בשנה הבאה.

אנחנו מאמינים שלצעירים האלה יש קשר חזק לפאלון דאפא וכנראה שהיה לנו גם קשר גורלי איתם. לימוד התרגילים ארך כשעה, ואז החלה העלייה לטיסה שלנו. לחצנו ידיים ונפרדנו לשלום בתקווה שדרכינו ייפגשו שוב יום אחד.