(Minghui.org)

קרוב משפחה שלי סיפר לי סיפור אמיתי על איך התקשורת הסינית משתמשת בשוחד כדי לפברק שקרים.

האירוע הבא התרחש בעיירה בעיר ג'או-יואן, מחוז שאן-דונג, בסביבות שנת 2010. יום אחד כמה שוטרים מקומיים שוחחו ועישנו במשרד, כאשר ראש "משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני") של העיירה נכנס ואמר להם בצורה ישירה: "כלי תקשורת מיאן טאי מגיע לכאן לצלם תוכנית טלוויזיה שמשמיצה את הפאלון גונג. זה יהיה על אדם שיש לו מחלה ושבגלל שהוא מתרגל פאלון גונג הוא לא לוקח תרופות. כאשר מחלתו הופכת להיות רצינית, הוא מפסיק לתרגל, לוקח תרופות ונרפא. מישהו מכם יכול להציע מקרה טיפוסי שמתאים לעלילה?" כל השוטרים בחדר התחילו לדבר בבת אחת, עד שאחד מהם אמר: "מתרגל אמיתי של פאלון גונג יעדיף שיכו אותו למוות מאשר לספר שקר כזה. אני חושב שהדרך היחידה היא למצוא מישהו שאינו מתרגל פאלון גונג לתוכנית הטלוויזיה". ראש משרד 610 השיב: "העיקר שנשיג את המטרה. פשוט תמצאו אדם מתאים והוא יגיד מה שצריך לפי התסריט שנכתוב. אחרי שיצלמו אותו ניתן לו 300 יואן."

האנשים בחדר באמת שכחו את כל העקרונות המוסריים נוכח הפיתוי לרווח. אחד מהם אמר, "אשאל את גיסתי אם היא רוצה לעשות את זה. יש לה מחלת לב ומשפחתה לא עשירה בכלל. יהיה לה רווח קל של 300 יואן בשביל לומר מספר מילים. יש פה עסקה טובה".

ביום למחרת הוא הלך לבקר את גיסתו עם התסריט שמפליל את הפאלון גונג והסביר לה על בפירוט מה כל העניין. היא הסכימה לעשות זאת, וניסתה כמיטב יכולתה לשנן את התסריט בעל פה. היא חיכתה בביתה שיבואו לצלם אותה ויתנו לה את הכסף. אבל צוות תחנת הטלוויזיה לא הופיע. הפארסה הזאת, שתוכננה מראש כדי להעמיד את הפאלון גונג באור שלילי, בסופו של דבר לא צולמה בביתה.

פקידים בכירים שינו את "זירת האירוע" והלכו ישירות לבית חולים בעיר כדי למצוא "שחקנים" בעצמם. הם פנו לאדם שהיה באשפוז והציעו לו כסף כדי לקרוא את התסריט המשמיץ את הפאלון גונג. החולה אמר "לא אעשה דבר חסר מצפון שכזה בשביל כסף." הם היו צריכים למצוא מישהו אחר. האדם השני כן התפתה לרווח, והקריא את התסריט לפני המצלמה כפי שהונחה. אבל ברגע שהצילומים הסתיימו, כתב תחנת הטלוויזיה הלך לדרכו וה"שחקן" מעולם לא קיבל אפילו אגורה.

בסופו של דבר האדם שלא רצה לשחק תפקיד שלילי ולשקר התאושש וחזר לביתו. השני מת זמן קצר לאחר הצילומים.

זה הוא דיווח אמת על מה שקרה בעיירה הזו. באמצעות הסיפור הזה וסיפורים רבים אחרים כמותו, כולנו יכולים לראות איך המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) מפיצה שקרים. מהכביכול "1400 מקרי המוות" שפרסמה ב-1999 ועד לתרמית "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" שהיא ביימה, המק"ס מספרת שקר אחר שקר במשך 13 שנים. איך אתם עדיין יכולים להאמין לשקרים שלה?