(Minghui.org)

יום אחד כששלחתי מחשבות נכונות בשעות אחה"צ חשתי מסביבי באנרגיה חזקה. חשבתי שפעלתי היטב, אבל המתרגל הצעיר שהיה לידי ראה שהאנרגיה הגיעה מהכוחות הישנים.

אמרתי לישות שגרמה לאנרגיה להיווצר "את מנצלת לרעה את הצד האנושי של מתרגל דאפא (כדי לחיות בעולם האנושי צריך להיות לנו גוף אנושי) ומונעת מהצד השמימי שלו לנצל את כוחותיו העל טבעיים. זה דבר נבזי. כישות שמימית זו בושה לעשות דבר כזה. אם אינך מכירה בבושה שבמעשייך אינך מוכשרת להיות ישות שמימית".

הישות שתקה אך המשיכה לעטוף אותי באנרגיה שלה. נטרלתי את הרגש הזה. והמאסטר עזר לי לנטרל את השדה של הכוחות הישנים.

המאסטר אמר לנו:

"יש אנשים המתרגלים לפי ההרגשות שלהם. לְמה נחשבת ההרגשה שלך?" ("ג'ואן פאלון" הרצאה ראשונה, "מאפייני הפאלון דאפא")

אין עלינו לתת לרגשות לשטות בנו. בגוף האנושי, רגשות כאלה יכולות בקלות להפיל אותנו למלכודת ההחזקות האנושיות. ההכרה העיקרית מולכת שולל ונותנת להאמין שהרגש אמיתי.

למעשה זה אינו כך. לדוגמה ניקח את רגש הנמנום. פעם אחת כשהמתרגל הצעיר שלח מחשבות נכונות חזקות, הוא אמר שהוא עייף מאוד וחש ישנוני. אמרתי לו "יכול להיות שאתה ישנוני, אבל זה יכול להיות שמישהו גורם להפרעות בשדה שלך".

הוא זרק מבט, וכצפוי הייתה שם ישות עם "פרצוף מִלוֹן מר" שזרקה כלפיו "גלולות מרות". אדם רגיל יוכרע עי גלולה אחת. מתרגלי פאלון דאפא יעמדו בפני הרבה יותר.

המתרגל הצעיר ראה שהצליח לחסל את "פרצוף המִלוֹן המר" ולתפוס את כל הגלולות. לפתע הוא חש יותר אנרגטי. "פרצוף המילון המר" היא העייפות. היא בת שכבות רבות ויכולה להכפיל את עצמה. זה לא היה דבר קל לחסל אותה לחלוטין. כל עוד שאין אנו מכירים ברגש הישנוניות, המאסטר יעזור לנו לסלק אותו.

ישנה עוד החזקה שמפריעה מאוד למטפחים – רגש התאווה. זה לא מה שאתה באמת מרגיש אלא משהו שנקשר אליך על ידי שד התאווה. אם אתה מאמין שזה בא ממך עצמך, יהיה קשה לשלוט עליו.

אם אתה מסרב להכיר בזאת, מצליח לשלול אותו בצורה איתנה, ולסלק אותו, הרגש לא יחזיק מעמד במשך זמן רב. אם היכולת שלך אינה מספיק חזקה , אך כל עוד אתה איתן, המאסטר יעזור לך לסלק אותו. אחדים מהמתרגלים העמיתים לא פעלו היטב בנושא זה. זה בגלל שהם לא הבינו את מקור הנושא שעומד מאחרי הרגש שלהם.

אני דנתי רק בכמה נושאים של הרגשות, אבל יש הרבה יותר מהם.

מה שגורם לרגשות האנושיים, אלה החומרים מהרמה הנמוכה של הסביבה הזאת שרגילים להטיל עוגן אצל הישויות החיות בעולם הזה, דבר שמונע מהם להתרומם. אם מטפח אינו יכול לפרוץ דרך הכבלים האלה, הוא לעולם לא ישיג את השלמות המלאה.

עבורנו, מתרגלי הפאלון דאפא, הרגשות כוללים גם את מה שהישויות מעבר לשלושת העולמות יוצרות עבורנו. אם נוכל לפרוץ דרך הריסונים האלה (הרגשות הם הריסונים, המת'), האם זאת אינה הכוונה שהעולמות שלנו עולות מעל העולמות של הישויות האלו?

אנא הצביעו על כל מה שאינו הולם בהבנות האישיות שלי.