(Minghui.org)

במחצית הראשונה של 2014 נשפטו 576 מתרגלי פאלון גונג בבתי משפט של המשטר הקומוניסטי הסיני. על 236 נגזרו ללא עילה חוקית עונשי מאסר בכלא. 345 עורכי דין סייעו בהגנתם של מתרגלים וכפרו באשמה אולם נתקלו לעתים קרובות בצורות שונות של הפרעה מצד הרשויות. חרף איומים בשלילת רישיונם היו עורכי דין שהמשיכו לעמוד על זכות לקוחותיהם לחופש אמונה.

סקירת מקרים של מתרגלי פאלון גונג שהועמדו לדין

על-פי נתונים זמינים שדווחו באתר מינג-הווי במחצית הראשונה של 2014, הוגשו למשפט 312 תיקים בהם מעורבים 576 מתרגלי פאלון גונג ב-272 בתי משפט של 24 פרובינציות ו-4 בתי משפט הנמצאים בשליטה ישירה של רשויות מקומיות.

מתוך 312 המקרים ניתנו גזרי דין ב-143 תיקים. שאר 169 המקרים הנוגעים ל-340 מתרגלים ממתינים עדיין.

על 41 אחוז של מתרגלים (276 מתוך 576 ) נגזרו עונשי מאסר של 4 שנים ו-4 חודשים בממוצע. כשני שליש מהם (150 מתוך 236) ערערו על גזר הדין הבלתי חוקי.

345 עורכי דין נשכרו על ידי המשפחות להגן על מתרגלים כפרו באשמה. ב-147 מקרים של מתרגלים (47%) המשטר הקומוניסטי נקט בטקטיקות ערמומיות להערים קשיים על הייצוג החוקי שמעניקים עורכי הדין. במספר גבוה מאוד – 76% אחוז מהמקרים (112 מתוך 147) נתקלו עורכי הדין בצורות שונות של הפרעות.

להלן טבלה המראה חלוקת תיקים משפטיים נגד מתרגלי פאלון גונג על-פי פרובינציות:

תמונה: חלוקת מקרי פאלון גונג שהוגשו למשפט על-פי פרובינציות במחצית הראשונה של 2014

פרובינציית ליאו-נינג מובילה בראש כמקום הגרוע ביותר למתרגלים בכל אחת מ-4 קטגוריות: מספר התיקים שהוגשו למשפט; מספר המתרגלים שנשפטו; מספר המקרים בהם כפרו באשמה; מספר המקרים בהם הייתה התערבות מפריעה מצד רשויות המשטר.

במקום השני, במרחק רב אחרי ליאו-נינג, נמצאת פרובינציית סצ'ואן עם פחות ממחצית ההעמדות לדין.

15 פרובינציות העמידו לדין מספר דו-ספרתי של מתרגלי פאלון גונג.

בטבלה בולטת גם מגמה של התערבות של המשטר להפריע יותר במקרים בהם עורכי הדין הציגו כפירה באשמה [הערת המערכת: בשנים הראשונות של רדיפת הפאלון גונג בסין למתרגלי פאלון גונג לא אפשרו כלל אופציה של כפירה באשמה, אך עורכי דין אמיצים פרצו זאת].

הפרעות מצד המשטר הקומוניסטי

כפי שצוין בטבלה, מתרגלים מ-24 פרובינציות חוו הפרעות של המשטר בהגנה שלהם. במקום הגרוע ביותר הייתה פרובינציית ליאו-נינג ואחריה פרובינציות הה-ביי, ג'י-לין וסיצ'ואן.

על-פי דוחות שנמסרו לאתר מינג-הוי, 12 טקטיקות של הפרעות שימשו כדי לעצור בעד עורכי דין שכפרו באשמה להגן על מתרגלים. חלק מההפרעות התבצעו ימים או חודשים טרם המשפט.

מתוך 112 מקרים שהושפעו מהתערבות המשטר, ב-19 מקרים (16.9%) ההפרעה התקיימה טרם המשפט. ב-52 מקרים (46.4%) נתקלו בהפרעה במהלך המשפט. ב-41 מקרים (36.6%) נתקלו במחסומים לפני ובמהלך המשפט.

טקטיקות ההפרעות לפני משפט התקיימו ב-4 קטגוריות: כפייה על משפחות המתרגלים לפטר את עורכי הדין; איומים על עורכי הדין לא להגן על המתרגלים; חסימת גישה למסמכים משפטיים לעורכי הדין; דחייה מכוונת או כשל בהודעה לעורכי הדין על תאריך ושעת המשפט.

תרשים 1

בתרשים הראשון רואים מניעת גישה למסמכים משפטיים – הטקטיקה השכיחה ביותר בה השתמשו טרם משפט, שהשפיעה על 52% מהמקרים. ללא ידע מספיק על מה שכתוב בתיקי הלקוחות שלהם, עומדים עורכי הדין בפני אתגרים רציניים. (סך האחוזים בתרשים עולה על 100 מפני שבמקרים רבים השתמש המשטר ביותר מצורה אחת של הפרעה למקרה ספציפי).

טקטיקות ההפרעות במהלך המשפט התבצעו ב-8 צורות:

משפטים חשאיים; אכיפת כוחות ביטחון כבדים להגביל את כניסת הציבור לאולמות בתי הדין; הגבלת מספר בני המשפחה הנוכחים במשפט; הכנסת סוכנים חשאיים לתפוס את מקומות הישיבה באולם המשפט; הפרעות מאחורי הקלעים כדי לחסום את נוכחות עורכי הדין בשימוע; שופטים מונעים מעורכי דין לאמת ראיות של התביעה; שופטים מונעים מעורכי דין לייצג את לקוחותיהם כשהם מפסיקים את קו ההגנה לעתים קרובות או לא נותנים להם לדבר; שופטים מונעים מתרגלים מלהעיד.

תרשים 2

תרשים 2 מראה את אחוז המקרים בהם נתקלו בצורות שונות של הפרעות במהלך השימוע. ב-59% מהמקרים הוגבל מספר בני המשפחה במהלך המשפט. (סך האחוזים בתרשים עולה על מאה משום שבמקרים מסוימים היו כמה וכמה סוגי מכשולים והפרעות במשפט אחד).

נקמת המשטר בעורכי דין המגנים על מתרגלי פאלון גונג

חלק מעורכי הדין פרצו באומץ דרך כל ההפרעות של המשטר והגנו בהצלחה על זכויות לקוחותיהם המתרגלים. אולם רבים מהם חוו נקמות ומצוקות אחרי המשפט. כמו למשל עורכי הדין לי גואו-ביי וג'אנג קה-קה שמשרד המשפטים סירב לחדש את רישיונם במאי 2014 אחרי שהגנו על המתרגל צווי הונג-וון ואחרי שעתרו לבית הדין העליון על שמנעו מהם להיפגש עם לקוחותיהם. אחרי שנערכו לשביתת רעב זכו בסופו של דבר לחידוש רישיונם.