(Minghui.org)

לאחר המשפט המשותף שנערך ל-12 מתרגלי פאלון גונג בבית דין בליאו-נינג, הוחלט לפצל את התיקים ולשפוט כל מקרה בפני עצמו.

מועדי 12 המשפטים אינם ידועים, אבל בית הדין הבהיר שרק עורך דין אחד יוכל לייצג כל משפט. נראה שזה נועד להקשות על המשפחות ועל עורכי הדין.

המשפט המקורי

לאחר מעצרם ב-25 באפריל 2013, התקיים ב-3 ביוני 2014 משפטם של 12 מתרגלים בבית הדין מינג-שאן בבן-שי. אף על פי שהחוק מציין שעורכי דין לא צריכים לעבור בידוק ביטחוני כמו שאר הציבור הנכנס לבית הדין, התעקשו שוטרי הביטחון לבדקם.

השופטת ג'י יון-צ'ינג החלה במשפט למרות העדרם של רוב עורכי הדין. המשפט הופסק כעבור שעה, כאשר המתרגלים הביעו התנגדות עזה לדרישתה של השופטת לפטר את עורכי דינם לטובת עורכי דין מטעם בית הדין עצמו.

השופטת ג'י

השופטת ג'י יון-צ'ינג

במשך השנים גזר בית הדין מינג-שאן עשרות עונשי מאסר בכלא על מתרגלים. השופטת ג'י יונג-צ'ינג ידועה לשמצה בגזרי הדין החמורים שלה נגד מתרגלים [שלא עברו על החוק]. היא נוהגת להתחמק מעורכי הדין ובני משפחה לאחר מתן גזר הדין. פניות אליה נענות תמיד בתירוץ של נסיעת עסקים או היעדרות.

לקראת משפטם של 12 המתרגלים הבהירה השופטת בפירוש לשוטרי בית הדין להקשות על כניסתם של עורכי הדין לאולם המשפט ואף ניסתה לכפות על המתרגלים לפטר את עורכי דינם.

12 המתרגלים כלואים עדיין במרכז המעצרים בעיר בן-שי.