(Minghui.org)

הערת עורך: זהו נאומה האישי של סוזן שולט (Suzanne Scholte) בעצרת לציון 15 שנות רדיפה של הפאלון גונג, שהתקיימה על הדשא המערבי של הקפיטול בבירת ארה"ב ב-17 ביולי 2014.

סוזן שולט (Suzanne Scholte), זוכת פרס סיאול לשלום 2008, נשיאת קרן הפורום להגנה ויו"ר הקואליציה לחופש צפון קוריאה

ג'וּ וֵוי דְזָאו (סינית: בוקר טוב לכולם)

תודה רבה לכל אלה שהתאספו כאן היום.

יש לי הכבוד להיות ידידה ועמיתה שלכם. אני שמחה להיות כאן עמכם היום, אבל נעצבת עמוקות שהאירוע הזה צריך להיערך כל שנה, משום ששנה נוספת חלפה תחת קמפיין הטרור האלים של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) נגד הפאלון גונג.

ידידיי, מתרגלי פאלון גונג נמצאים בקו החזית של המאבק לסיום הרדיפה ונגד הפרות זכויות אדם בסין. המאבק הזה לא בא מתוך הבחירה שלהם עצמם, אלא עקב ההתקפה של המק"ס נגדם.

הפאלון גונג ופעילי זכויות אדם נוספים סיפרו לנו על מערכת הלאו-גאי (מחנות עבודה בכפייה לחינוך מחדש), אבל התעלמנו מהעובדה שאלפי בני אדם חפים מפשע נרדפים.

כמעט מחצית המאסירים במחנות העבודה הם מתרגלי פאלון גונג.

הפאלון גונג הזהיר אותנו לגבי קצירת איברים, אבל אנשים לא האמינו או לא היו מסוגלים להאמין לאמת המבעיתה והנוראה הזאת.

העובדה שאנו כאן היום מראה את הכישלון של ארה"ב ושאר העולם ללחוץ על סין לסיים את הזוועות המחרידות האלה כנגד חיי אדם.

זה מזכיר לי את השיר של הכומר הגרמני מרטין נימלר, המתאר כיצד התעוררות הרוע וצמיחתו במדינה אחת בלבד, יכולים להביא לא רק לסבל נורא במדינה הזאת, אלא ישפיעו בסופו של דבר על כל העולם.

נימלר היה כומר נוצרי גרמני שתמך בהתחלה בהיטלר, עד שנוכח לדעת שהוא תומך ברוע אדיר. הייתי רוצה להביא את שירו של נימלר בפרפראזה משלי לעצרת היום:

"המפלגה הקומוניסטית הסינית רדפה את הסטודנטים, אבל לא הייתי סטודנט, ולכן לא הרמתי את קולי;

המפלגה הקומוניסטית הסינית רדפה את הפאלון וגנג, אבל לא הייתי פאלון גונג ולכן לא הרמתי את קולי;

המפלגה הקומוניסטית הסינית רדפה את פעילי העבודה ואת עורכי הדין לזכויות אדם, אבל לא הייתי פעיל עבודה או עורך דין ולכן לא הרמתי את קולי;

המפלגה הקומוניסטית הסינית רדפה את הטיבטים אבל אני לא הייתי טיבטי ולא ממאמיניו של הדלאי לאמה, לכן לא הרמתי את קולי;

המפלגה הקומוניסטית הסינית רדפה את העותרים, אבל לא הייתי עותר ולכן לא הרמתי את קולי;

המפלגה הקומוניסטית הסינית רדפה את האויגורים במזרח טורקיסטאן, אבל לא הייתי אויגורי או מוסלמי, לכן לא הרמתי את קולי;

ואז, הם רדפו אותי אך באותה עת כבר לא נותר אף אחד שירים את קולו למעני."

איזה סיום מקפיא.

הרדיפה שמנהלת המק"ס (המפלגה הקומוניסטית הסינית) לא רק משפיעה על העם בסין, אלא אחראית גם על הסבל בבורמה, סודן וצפון קוריאה ומדינות רבות אחרות, עקב תמיכתה העקבית של המק"ס בדיקטטורים הרצחניים ובמשטרים במדינות האלה.

אין זה מאוחר מדי לעמוד יחד כקול אחד כדי לתמוך באלה הנרדפים ולעודד את האזרחים הסינים האלה הפועלים למען הדמוקרטיה, למען רפורמה וזכויות אדם.

אין זה מאוחר מדי לעצור את הקטל ולעמוד ביחד עם אזרחיה של סין, בין אם אלו מתרגלי פאלון גונג, מצדדי דמוקרטיה, פעילי איגודים מסחריים, עיתונאים, נוצרים, מוסלמים, בודהיסטים או רפורמטורים.

איננו יכולים לאפשר למק"ס לרמוס את התקווה ואת האפשרות לעתיד בהיר, משגשג ושקט עבור העם הסיני.

תודה לכם ואלוהים יברככם על נוכחותכם כאן. אין זה מאוחר מדי, לכן בואו ונפעל ביחד למען היום הזה ונרים קולנו בתמיכה למען כולכם ולמען האנשים הנרדפים שאנו רואים פה לפנינו בתמונות האלה. זה לא מאוחר מדי. בואו ונפעל ביחד. ג'יה יואו.