(Minghui.org)

עד ה-30 ביוני 2014 דיווח אתר מינג-הווי על 3714 מקרי מוות של מתרגלים כתוצאה מרדיפת המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) שהחלה ב-20 ביולי 1999בכל רחבי סין ונמשכת עד היום. מקרי מוות של 512 מתרגלים (14%) מיוחסים ישירות לעינויים שסבלו המתרגלים בהיותם כלואים בבתי כלא, מרכזי מעצרים ומחנות עבודה.

מקרי המוות האלה דווחו לאתר מינג-הווי מכל הפרובינציות והרשויות המוניציפאליות, למעט פרובינציית האי-נאן והאזור האוטונומי של טיבט. בין 512 המקרים המתועדים, 427 מקרי מוות בבתי סוהר, 51 במרכזי מעצרים, 1 במחנה עבודה ו-33 במקומות לא ידועים.

עקב הצנזורה של המשטר הקומוניסטי, קרוב לוודאי שרוב המספרים המוזכרים למעלה מייצגים רק חלק קטן מהנתונים הריאליים.

מתרגלים נחשפים בדרך כלל לשלוש צורות של עינויים

335 מקרי מוות דווחו במפורש כמקרי עינויים. בדרך כלל כל מתרגל נחשף לשלושה סוגי עינויים לפחות.

טבלה: סוגי עינויים שסבלו מתרגלים טרם מותם. אחוז מקרי המוות מכל סוג של עינויים

בקטגוריות הגדולות ביותר של התעללות כלולים עינויים כמו מניעת מזון, מים או שינה, החדרת חפצים מלוכלכים או זרים בכוח לתוך הפה של הקורבנות, עירום בכפייה [בטמפ' קיצוניות] וכדומה.

כלי העינויים כוללים אזיקים, חבלים ושרשראות, "ספסל הנמר", "מיטת המוות", תלייה, חיתוך בסכינים, כוויות.

עונשים פיזיים כוללים תקופות ממושכות של ישיבה שפופה, כריעה, זחילה, ריצה או עמידה, לפעמים בטמפרטורות קיצוניות.

מחצית ממקרי המוות מתרחשים מיד לאחר השחרור

מתוך 427 מקרי מוות של מתרגלים מעינויים בבתי כלא,211 מתרגלים (49%) מתו בכלא ו-214 (50%) מתו אחרי שחרורם או אחרי שחרורם לטיפול רפואי. 2 מתרגלים מתו בזמן בלתי ידוע.

טבלה: תקופות הזמן בין השחרור מהכלא לבין המוות

ניתוח 105 מקרי מוות של מתרגלים שנתונים מדויקים שלהם היו זמינים מעת השחרור עד מותם, מראה ש-37 מתרגלים (35%) מתו תוך חודש אחרי השחרור. 30 אחוז תוך 3 ימים אחרי השחרור ו-80% תוך 6 חודשים אחרי השחרור.

אותה תבנית התקבלה בקרב 51 מתרגלים שנרצחו במרכזי מעצרים: 26 מתו בעודם כלואים, 23 מתו מיד לאחר שחרורם.

מר ג'אנג שואה-וון, מתרגל מהעיירה פאנג-טאי בהילונג-ג'יאנג, עבר התעללות על ידי "האכלה" בכוח ובכפייה במרכז המעצר [הערת המערכת: לא מדובר בטיפול הרפואי המוכר לנו אלא בהחדרת חומרים לקיבה באמצעים ברוטאליים על ידי הסוהרים, עינוי שגרם למות אלפי מתרגלי פאלון גונג]. גם לאחר שהועבר לכלא הו-לאן בחארבין ב-7 באוגוסט 2003, המשיכו לענות אותו בעינוי "האכלה בכפייה". למחרת העברתו לכלא קיבלה משפחתו הודעה שחייו בסכנה. עד שהגיעו לכלא, מר ג'אנג נפטר. בני המשפחה הבחינו שהוא כחש מאוד ושכל שיניו נפלו כתוצאה מברוטליות ההאכלה בכפייה.

טבלה: תקופות מאסר של מתרגלים שנרצחו בכלא

טבלה: תקופות מאסר של מתרגלים שנרצחו בכלא

ממוצע עונש המאסר של מתרגלי הפאלון גונג שנרצחו בעינויים בכלא: 6 שנים ו-3 חודשים

אתר מינג-הווי דיווח על 421 מקרי מוות בהם ידועים גזרי הדין. על-פי הנתונים, זמן ממוצע של עונש מאסר עמד על 6 שנים ו-3 חודשים. אם נתייחס למקרה הקיצוני בטבלה: על הגב' ג'אנג לי, מתרגלת מפרובינציית ליאו-נינג, נגזר עליה מאסר עולם והיא עונתה עד מוות.

גב' ג'אנג לי

גב' ג'אנג בת ה-40 נעצרה ב-19 במארס 2002 על ידי משטרת לי-שאן. היא תויגה כ"איש מפתח" בפאלון גונג ונגזר עליה מאסר עולם. היא נחקרה פעמים רבות בעודה במרכז המעצר הראשון באן-שאן. אחרי כל חקירה גופה היה מכוסה בצלקות מדממות. עדים שראו את גופה לאחר מותה דיווחו שדרכי הנשימה שלה ובית שחי אחד נחתכו לרווחה.

שיעור מקרי המוות במאסר לאורך השנים (שניתן היה לדעת עליהם)

טבלה: שיעור מקרי מוות הידועים לנו בבתי כלא ובמרכזי מעצר בין השנים 2003 עד 2013

דמוגרפיה של הקורבנות

בין המתרגלים שנרצחו במהלך מחצית השנה בהיותם במעצר וכליאה על ידי המדינה 62% הם גברים ו-38% הן נשים. הגיל הממוצע: 51.

טבלה: גילאי הקורבנות שנרצחו במעצר וכליאה

פרובינציית היי-לונג-ג'יאנג מובילה בשיעור מקרי המוות בעינויים ברדיפת הפאלון גונג

רוב מקרי המוות שנרשמו הם בפרובינציית היילונג-ג'יאנג – 96 מתרגלים. אחריה ברשימה פרובינציית ליאו-נינג עם 73 מתרגלי פאלון גונג שנרצחו בעינויים, פרובינציית ג'י-לין עם 55 שנרצחו בעינויים ופרובינציית סצ'ואן עם 45 שנרצחו בעינויים.

טבלה: מספר המתרגלים שנרצחו בכל פרובינציה

טבלה: נתוני מספר המתרגלים שנרצחו על פי פרובינציה

כלא הנשים בליאו-נינג אחראי על 25 מקרי מוות

בסך הכול, 120 בתי כלא אחראים ישירות על מותם של 427 מתרגלים. כלא הנשים בליאו-נינג הידוע ביותר לשמצה, אחראי ישירות על 25 מקרי מוות.

טבלה: מספר המתרגלים שנרצחו בבתי כלא מתחילת הרדיפה