(Minghui.org)

תובעת במשרד תביעה מחוזי דחתה לאחרונה תיק שהוגש נגד מתרגלת פאלון גונג בשל חוסר ראיות. נראה כי עורכי הדין שהגנו על המתרגלת, הגב' ג'ין רוי-לינג, עשו מאמצים נחושים לשכנע את התובעת כי הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין אינה חוקית.

במשך עשורים העם הסיני לקח כמובן מאליו שאם המפלגה השלטת היא נגד משהו אז העובדה אם הוא חוקי או לא – לא משחקת תפקיד. אך לאחרונה נראה שדברים מתחילים להתהפך. מתרגלי פאלון גונג בסין עמלים קשות כדי להעיר את הציבור לעובדות הנוגעות לרדיפה נגדם. הם מחלקים חומר כתוב, ומחלקים תוכנה לעקיפת מחסום האינטרנט של המשטר הסיני כדי שאזרחי סין יוכלו לגלוש בחופשיות באינטרנט ולדעת את העובדות לאשורן.

מתרגלי פאלון גונג רבים יודעים שהמשפטים שלהם הם רק למראית עין ושפסקי הדין כבר הוכתבו מראש, הם שוכרים עורכי דין להגן עליהם בהתאם לחוק. תוך כדי כך עורכי דין סינים רבים, ועובדי משרד המשפטים, נחשפו לדרך בה רשויות החוק רודפות את מתרגלי הפאלון גונג תוך כדי הפרת החוק הסיני.

התובע: "האם פעלנו באי-צדק כל הזמן הזה?"

הגב' ג'ין רוי-לינג היא גמלאית של בנק פיתוח החקלאות בדא-צ'אנג שבפרובינציית הה-ביי. היא נעצרה במארס השנה בשל אמונתה בפאלון גונג. אבל צו המאסר שלה הוצא רק ב-17 באפריל, ואז המשטרה הגישה תביעה במשרד התביעה של מחוז דא-צ'אנג.

עורך הדין שלה, מר וואנג, בחן את תיק התביעה וניהל שיחה בת שעה עם התובעת המחוזית. הוא הסביר לה את אי חוקיות הרדיפה נגד הפאלון גונג, וחשף בפניה את הסיבה האמיתית לכך שכל כך הרבה בכירי ממשל ברמה גבוהה עומדים היום מול חקירות על פעולותיהם. מידע זה היה חדש לתובעת. היא שאלה: "אם זה כך, אז האם כל הזמן הזה עשינו החלטות של אי-צדק כלפי הפאלון גונג?" – עורך הדין וואנג אישר לה "כן, כל זה היה אי-צדק".