(Minghui.org)

"משרד 610" בפרובינציית גואנג-שי מצא עוד דרך לשטוף את מוחם של ילדי בית ספר כנגד הפאלון גונג.

בעיר באי-סה בפרובינציית גואנג-שי הוקם במאי השנה "מרכז הנוער לחינוך נגד ארגונים כופרים". תכנית הלימודים הוכנה על ידי הוועדה המוניציפאלית של העיר בשיתוף עם הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) ו"משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). זהו מודל שיופץ להיקף כלל ארצי.

בית הספר נפתח ב-13 במאי ממוקם במרכז התרבות והמדע לנוער בבאי-סה. בתכנית הלימודים שלו משתמשים בעזרי לימוד כמו מכשירי וידיאו, אודיו, תצוגות חלון, ספרים, לוחות מודעות, תרשימים ותמונות המשמיצות את הפאלון גונג ומייסדה.

ידוע לנו שחטיבת הביניים של קנטון לונג-לין, בית הספר המרכזי בקנטון לֶה-לי וכמה בתי ספר אחרים הם כבר חלק מהפרויקט ובנו תכניות לימודים דומות.

פנג ג'י-וו, מנהל "משרד 610" תוקף בצורה אגרסיבית את הפאלון גונג בפגישות פומביות ומארגן מרכזים לשטיפת מוח. הוא אחראי "לנקות" כל מה שקשור לפאלון גונג. כתוצאה מכך רדיפת הפאלון גונג בבאי-סה מחריפה.

ילדי בית הספר משמשים מטרה להסתה

פנג שם לו למטרה כעת את ילדי בית ספר, כשהוא מלעיט אותם באידיאולוגיה של המק"ס ובהשמצת הפאלון גונג. הוא עצמו משתתף לעתים קרובות באופן אישי בפעילויות.

לדוגמה, ב-20 במאי 2014 ביקר פנג עם קבוצת חוקרים בבית הספר היסודי מס' 1 בעיר, בחטיבת הביניים מס' 7, ובמרכז הנוער לתרבות ומדע. ב-3 ביולי ביקר בחטיבת הביניים בקנטון לונג-לין כדי לבדוק את ההתקדמות ביישום התכנית.

ב-16 במאי בית הספר היסודי מס' 1 ערך בפעם השנייה מאז 2010 "עצרת ביקורת" רחבת היקף. מנהל בית ספר נאם בפעילות והכפיש את הפאלון גונג, כשהתלמידים צריכים להביע הסכמה במקהלה.

ב-16 באפריל בית הספר היסודי המרכזי בדונג-ג'ינג ערך "עצרת חתימות" בה התבקשו המורים והתלמידים לחתום על התחייבות להשמיץ את הפאלון גונג.

ב-11 באפריל ערכה חטיבת הביניים של קנטון שי-לין "עצרת חתימות" שקראה לסרב להצטרף ל"ארגון כופר". מנהל בית הספר ועוזרו נשאו נאומים משמיצים נגד הפאלון גונג.

כמה חטיבות ביניים ובתי ספר יסודיים במחוזות סמוכים סמוכים ערכו אסיפות דומות.

משרד החינוך במחוז ג'ין-שי חילק חוברות תעמולה ל- 45,130 תלמידים במחוז. מורים בבית הספר נחקרו. אלה המתרגלים פאלון גונג שסירבו לוותר על אמונתם, פוטרו ממשרותיהם לאלתר.

באי-סה היא עיר ענייה. משפחות מתקשות לקנות ספרי לימוד לילדיהם. שכר המורים אינו משולם בזמן ולעתים קרובות הם אינם מקבלים את מלוא שכרם. לפיכך, השאלה היא מהיכן נמצא מימון למרכז החדש.