(Minghui.org)

"זו הפרה של החוק", זעק עורך הדין ליו ג'נג צ'ינג. "כיצד יכול בית הדין למנוע מעורך דין להגן על לקוחו? אני אתבע את השופט ואעלה זאת לרשת".

במהלך משפט שהתקיים ב-20 בדצמבר 2014 בבית הדין המחוזי צ'ו-ג'יאנג, ייצג עורך הדין שתי מתרגלות פאלון גונג ועל כך הוצא בכוח החוצה מהאולם.

שתי המתרגלות, צ'ן שואה-צ'ינג ופו צ'י-יינג, גמלאיות חברת ברזל ומתכת בשאו גואן, הואשמו ב"שימוש בכת כדי לערער את אכיפת החוק" (סעיף 300 בקוד הפלילי הסיני). המשטר הסיני משתמש בסעיף אישום זה כדי לעצור ולכלוא בצורה שרירותית מתרגלי פאלון גונג בכל המדינה.

התנהלות פסולה ובלתי חוקית של בית הדין

תקנות בית המשפט העליון בסין פוטרות את עורכי הדין מבדיקות ביטחון בהיכנסם לאולם בית הדין. על עורך הדין ליו הורו למסור את תיקו לבדיקה ביטחונית עם הגיעו לבית הדין צ'ו-ג'יאנג. הוא סירב ולפיכך לא הרשו לו להיכנס לאולם השימוע אחרי שדן איתם על כך.

כמו כן אסר השופט על עורך הדין להגן על לקוחותיו ולא התיר לו להגיש הצהרת הגנה כתובה. כשהתעקש להגיש את ההצהרה בכל מקרה, הוצא בכוח מהאולם על ידי ארבעה אנשי ביטחון.

בית הדין התיר רק לשלושה בני משפחה של המתרגלות לצפות בשימוע, בו בזמן ש-200 מקומות ישיבה התמלאו באנשי הרשויות.

שתי המתרגלות נעצרו באופן בלתי חוקי בבתיהן ב-29 באוגוסט 2014. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבתיהן והחרימו מחשבים, טלפונים ניידים וחפצים אישיים.

לקריאה נוספת על הפרת החוק בסין על ידי הרשויות עצמן:

מהומה בג'יאן-סאן-ג'יאנג: הרשויות מונעות מעורכי הדין של ההגנה, מבני משפחה ומתושבים מקומיים להגיע למשפט בעל פרופיל גבוה של מתרגלי פאלון גונג

361 עורכי דין חתמו על הצהרה משותפת המגנה את המשטרה על מעצר עורך דין שהגן על מתרגל פאלון גונג