(Minghui.org)

סוכני "משרד 610" עצרו בעיר בֶּן-שִי 12 מתרגלי פאלון גונג על שנאספו יחדיו ועל כך שהיו ברשותם כתבים של הפאלון גונג. הם הואשמו ב"שימוש בארגון של כת כדי לחבל באכיפת החוק". זוהי האשמה כוזבת נפוצה שבאמצעותה רודף המשטר הקומוניסטי הסיני את מתרגלי פאלון גונג.

למעשה, החוקה הסינית מבטיחה חופש אמונה.

המתרגלים נכלאו ועונו כ-16חודשים טרם הועמדו למשפט, משפטיהם הופרדו בכוונה והתקיימו בין החודשים אוגוסט עד אוקטובר 2014. ראה: עורכי דין לזכויות אדם בסין מוחים על חוסר צדק כלפי מתרגלי פאלון גונג

באוקטובר 2014 גזרו על שמונה מהמתרגלים עונשי מאסר בין שנתיים לשמונה שנים. תוצאות שניים מהמקרים – של גב' לי שין ומר ליו שי-יה – אינן ידועות עדיין.

המתרגל לי צ'ון-ג'נג מת עקב עינויים, ראה: מתרגל הפאלון גונג מר לי צ'ון-ג'נג מת יום לאחר שהכלא שחרר אותו לבי"ח – על גופתו נראו סימני התעללות.

מתרגל אחר, מר גאו צ'ונג, סבל משבץ ונעשה משותק.

אף על-פי שעשרה מבין המתרגלים ערערו על עונשם לבית דין הביניים בבן-שי, השופט השאיר את עונשי המאסר המקוריים. המתרגלים מוחזקים במרכז המעצרים בעיר.

השופט בינג ני-טינג אמר למשפחות: "משרד 610" הוא שקובע הכול, מהמעצר, המשפט ולאורך כל הדרך עד לגזר הדין. הליכי בית הדין הם רק לשם הפורמליות".

למעשה, "משרד 610" פועל בכל האזורים של סין והוא מעל הרשויות המקומיות והמערכת המשפטית כאחד. המשרד נמצא תחת פיקוח ישיר של הוועדה המרכזית של המק"ס, והוקם במיוחד כדי להכחיד את הפאלון גונג מן השורש בכל האמצעים הדרושים, לא משנה כמה הם אכזרים ואלימים.