(Minghui.org)

[הערת המערכת: רדיפת הפאלון גונג בסין אינה חוקית, והמתרגלים אינם מבצעים כל עבירה על החוק, אבל מערכות אכיפת החוק כמו המשטרה ומערכת בתי המשפט מקבלות הוראות ישירות מ"משרד 610", המכונה "הגסטאפו הסיני" – מוסד שסמכויותיו הן מעל החוק ושכפוף ישירות למפלגה הקומוניסטית הסינית]

הגב' לי מיי-הונג (Li Meihong) ממחוז ג'יה-שי הועמדה למשפט באמצע מארס 2015.

לפני כן היא הייתה עצורה שבעה חודשים, תקופת זמן העוברת את התקופה המותרת בחוק למעצר לפני משפט.

עורך הדין שלה כפר באשמה ודרש מהשופט, או-יאנג לי-פינג, להגן על זכויותיה החוקיות של הגב' לי.

במהלך המשפט, התובע שאל שוב ושוב שאלות לגבי הפאלון גונג שהיו בגדר השמצות, ושעליהן הגב' לי סירבה לענות. התובע הציע שתענה כדי שהמשפט יימשך, וטען שאם היא תשתף פעולה אז הפסיקה תהיה יותר לטובתה.

אבל עורך הדין של גב' לי, ליו ג'נג-צ'ינג, הורה לה מיד לא לענות על שאלות שאינן רלוונטיות מבחינת החוק. הוא אמר לבית המשפט שהגב' לי חפה מכל פשע.

יותר מכך, הוא האשים את בית המשפט שפסיקתו לגבי גב' לי כבר הוכתבה מראש בשל לחץ מ"משרד 610" (המכונה: "הגסטאפו הסיני"). בנאום ההגנה הוא התייחס לכך ש"משרד 610" הוא מוסד לא חוקי, ושכל הקלטה או תיעוד שנמסרו על ידי סוכניו – שעקבו בחשאי אחר הגב' לי – אינם יכולים לשמש ראיה חוקית.

בכל פעם שעורך הדין הזכיר את המילה פאלון גונג, השופט קטע אותו.

בסוף המשפט התובע קרא לגזר דין של לפחות 7 שנות מאסר.

השופט נעל את הדיון ואמר שההחלטה על פסק הדין תינתן במועד מאוחר יותר.