(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג דו שו-צ'ינג נעצרה ללא עילה חוקית בתוך ביתה ב-5 ביוני 2015 משום שקראה בספרי פאלון גונג.

גב' דו בת ה-80 ממחוז שי-צ'נג בבייג'ינג היא אדריכלית בגמלאות ששכניה ועמיתיה לשעבר מוקירים מאוד.

השוטרים ממשטרת צ'אנג-צ'יאו עצרו אותה ללא עילה חוקית וערכו חיפוש וביזה בביתה. הם החרימו לה מחשב נייד וספרי פאלון גונג כ"ראיות".