(Minghui.org)

שש מתרגלות פאלון גונג שהצליחו לשרוד את תופת העינויים בכלא הנשים בליאו-נינג סיפרו באפריל השנה על מה שעברו שם.

פגיעה מינית ומכות

המתרגלת ג'אנג שו-שיה (Zhang Shuxia ) הייתה בת 60 כשנלקחה ב-2005 לכלא הנשים בליאו-נינג. השוטרים הורו לשתי אסירות להכניס פלפלים חריפים לאיבר המין שלה ועל עכוזה. לאחר מכן כפו עליה לשתות מים רותחים שהשרו בהם מלח ופלפלים חריפים.

המתרגלת ליו שו-יואן (Liu Shuyuan, ) בת 62 סיפרה שהפשיטו אותה עירומה והיכו אותה באלימות בקיץ 2005 בהיותה כלואה בבית הכלא בליאו-נינג. היא כוסתה בחתכים וחבלות. המענים שפשפו מלח לתוך פצעיה והמשיכו להכותה.

חשמול באלות מחשמלות

המתרגלת וו יו-פינג (Wu Yuping ) עברה חישמול באלות מחשמלות בשנים 2003 ו-2004 בבית הכלא בליאו-נינג. באביב 2003 השוטרים חשמלו אותה בפיה, שהתנפח במהירות. באפריל 2004 חשמלו אותה מהבוקר עד אחר הצהריים במשך 7 שעות תמימות – כל זאת משום שסירבה לוותר על אמונתה בפאלון גונג. השוטרים התחלפו בתורנות כשהתעייפו לחשמל אותה. הסימנים על גבה נותרו במשך חודשים רבים.

קשירה ו"מיטת המוות"

המתרגלת ליו ג'י (Liu Zhi ) בת 51 נלקחה לכלא הנשים בליאו-נינג ביולי 2011. השכיבו אותה על "מיטת המוות", ידיה ורגליה פרושות ומתוחות לארבעת פינות מסגרת המתכת של המיטה. היא הושארה במצב זה במשך 24 שעות ביממה, לפעמים ימים רבים ללא הפוגה. אפילו לארוחות לא שחררו אותה.

בביקור המשפחה בכלא, בספטמבר 2011 גב' ליו הייתה זקוקה לתמיכה כדי ללכת. ידיה ורגליה היו נפוחות. היא לא הייתה מסוגלת לשרוך את נעליה מפני שלא יכלה לפתוח את אגרופיה. היא לא יכלה להרים מעלה את זרועותיה, ונפלה מהכיסא כל הזמן כי לא יכלה להחזיק את עצמה.

ראה: חייה של מתרגלת הפאלון גונג ליו ג'י בסכנה לאחר שעונתה בכלא הנשים בליאו-נינג

המתרגלת ג'אנג גואנג-יואן (Zhang Guangyuan ) סבלה עינויים דומים ב-2002. היא עונתה על "מיטת המוות" במשך חודש ימים. לאחר מכן לא יכלה להרים את ידיה.

המתרגלת ג'אנג גואנג-יואן (Zhang Guangyuan)

שחזור עינויים: מיטת המוות

המתרגלת צ'ן שאנג (Chen Shang ) בת 37 הייתה כלואה בבית הכלא בליאו-נינג ב-2009. היא עברה "עינוי קשירה" (ידיים ורגליים) למשך תקופה ארוכה. כמו במיטת המוות גם בעינוי זה משאירים את הקורבן בתנוחה אחת במשך זמן ארוך, מה שגורם לגוף לאבד תחושה או יכולת לנוע. גב' צ'ן הוכתה בעודה קשורה. במשך יותר מיומיים אסור היה לה להשתמש במתקני השירותים או המקלחת.

שחזור עינויים: קשירה (ידיים ורגליים)

מניעת שינה

ב-2002 בהיותה כלואה בכלא הנשים בליאו-נינג, המתרגלת ג'ין צווי-שיאנג (Jin Cuixiang) סבלה מעינויים ובכלל זה ממניעת שינה. כל יום היה עליה לעבוד מהשעה 6:30 ועד 21:00 בערב. שעה לאחר תום עבודתה לקחו אותה לחדר הרחצה ואילצו אותה לשבת על שרפרף קטן במשך כל הלילה. האסירות שמרו עליה בתורנות והתחלפו כל שעתיים. הן היו מעירות אותה בכל פעם שנרדמה.