(Minghui.org)

על-פי נתונים שהצטברו באתר מינג-הווי, נעצרו 146 מתרגלי פאלון גונג בסווי-נינג (Suining) שבמחוז סצ'ואן בין ינואר 2011 לאוגוסט 2016. בין העצורים- 7 מתו, על 21 נגזרו תקופות מאסר בכלא ורק אחד נעצר רשמית ועומד בפני משפט.

עוד 22 מתרגלים מתו במהלך אותה תקופה כתוצאה מעינויים שסבלו קודם לכן במעצר המדינה. מעריכים שהמתרגלים שילמו בתקופה הזאת קנסות בסך 199,100 יואן, והרשויות החרימו להם 730,000 יואן בסך הכולל של שכרם.

7 מתרגלים מתו אחרי מעצר

על שבעת המתרגלים והמתרגלות שמתו נגזרו תקופות מאסר בלתי חוקיות בכלא או במחנה עבודה. המתרגלים סבלו מהתעללות, הטרדות מיניות ועבודת פרך. כששוחררו, חיו תחת לחץ עצום בעודם ממשיכים לסבול מהטרדות של בכירים מוועדת השכונה ושוטרים מקומיים עד יום מותם.

היו מתרגלים שנלקחו למרכזים לשטיפת מוח ומתו זמן קצר לאחר שחרורם. החשד הוא שהורעלו שם כמו במקרה של המתרגלת לי טינג-פאנג.

נוסף לשבעה מקרי המוות היו עוד 22 מקרי מוות של מתרגלים באותה תקופה. יש אימות גם לגבי 20 מתרגלים שמתו כתוצאה מרדיפה לפני 2011.

שמות המתרגלים שמתו מפורטים בכתבה באנגלית בקישור שלמטה.

על 21 מתרגלים נגזרו תקופות מאסר בכלא

על 21 מתרגלים נגזרו תקופות מאסר בכלא הנעות בין שנה אחת ל-7 שנים. בין המתרגלים האלה 2 מתו, 7 שוחררו לאחר שסיימו את תקופת המאסר שלהם ו-12 נותרו עדיין בכלא.

על המתרגל ליאו באנג-גווי בן 68 נגזרו 3 שנים בהן חושמל שוב ושוב באלות מחשמלות, הוכה באכזריות, רוסס בגז דמעות וסבל עינויים נוספים. אחרי ששוחרר המשיכו שוטרים להטריד אותו ועצרו אותו פעמיים.

במקרה של המתרגלת צ'ן פנג-ג'ון, המסעדה שלה- מקור פרנסת המשפחה – נסגרה לאחר שנגזרו עליה 3 שנים בכלא בשימוע בית דין, מבלי להודיע לעורך דינה.

21 מתרגלים שגזרו עליהם תקופות מאסר בסווי-נינג במחוז סצ'ואן

במועצת צ'ואן-שאן נעצרו 70 מתרגלים במועצת אן-ג'ו- 19 מתרגלים במועצת פנג-שי-14 מתרגלים במועצת שה-הונג- 9 מתרגלים במועצת דא-יין- 3 מתרגלים במועצה בלתי ידועה- 7 מתרגלים

שמות המתרגלים מפורטים בכתבה באנגלית בקישור שלמטה.