(Minghui.org)

ב-27 בספטמבר 2016 התקיים בפרלמנט השוודי סימפוזיון לגבי נקיטת אמצעים לגליים לאסור תיירות השתלות איברים לסין. דיוויד מטאס ודיוויד קילגור, מחברי הספר "קציר דמים", הוזמנו לקחת חלק בדיון. למחרת האירוע, פרסם כתב העת הרפואי השוודי Läkartidningen כתבה באתר שלו בשם: "פשעים נגד האנושות בקנה מידה תעשייתי".

צילום הכתבה "פשעים נגד האנושות בקנה מידה תעשייתי" באתר כתב העת הרפואי Läkartidningen בסימפוזיון יושבים משמאל לימין: עורך הדין לזכויות אדם מר דיוויד מטאס, מר וו מאן-יאנג מהאגודה הבין-לאומית לזכויות אדם, חבר הפרלמנט השוודי מיקלאס מלמברג ומר דיוויד קילגור, לשעבר תת שר החוץ הקנדי לענייני אסיה פסיפיק

הכתבה הציגה את דו"ח החקירה המעודכן שיצא לאחרונה על רצח אלפי אסירי מצפון שמבצעת המפלגה הקומוניסטית הסינית ועל השימוש שהיא עושה באיבריהם לניתוחי השתלות, כמו גם על הסימפוזיון שנערך ב-27 בספטמבר עם מחברי הדו"ח.

הכתבה מצטטת מהדו"ח על הסתירה בין מספר ההשתלות הרשמי של סין העומד על 10,000 בשנה לבין ממצאי החקירה שמדברים על בין 60,000 ל-100,000 השתלות בשנה. לדברי החוקרים ההסבר היחידי הוא שמספר גדול של אסירי מצפון נרצחים בעבור איבריהם: מיעוטים אתניים, קבוצות דתיות ובעיקר מתרגלי פאלון גונג, המהווים את הקבוצה הגדולה ביותר של אסירי מצפון בסין.

בדו"ח נכללות עדויות של אנשים ששרדו עינויים, ואוימו בהסרת איבריהם. כמו כן מציין הדו"ח שאמנם הממשלה הסינית הודתה שהיא משתמשת באיברים להשתלות שנלקחו מאסירים המוצאים להורג, אך מספר האסירים שהוצאו להורג אינו יכול בשום אופן להסביר או לכסות את המספר הכולל של ההשתלות המתבצעות בפועל.

כשנשאלו בדיון, מה יכולים ללמוד הרופאים השוודיים מדו"ח החקירה, השיב קילגור שהם ילמדו שזהו פשע נגד האנושות בקנה מידה תעשייתי, ושעליהם לוודא שלא יקחו חלק בזה. קילגור האיץ ברופאים השוודיים להגן על האתיקה המקצועית שלהם ולא לשתף פעולה בהכשרת צוותים רפואיים המעורבים בקצירת איברים, או לקחת חלק במחקר המעורב בקצירת איברים.

חבר הפרלמנט ניקלאס מלמברג (Niclas Malmberg) סיפר לעיתונאי שהוא ניסח טיוטת הצעה לחוק שימנע מאזרחים שוודיים לנסוע לסין להשתלת איברים, בדומה לחוק שעבר בספרד. חבר הפרלמנט מלמברג ציין שזהו הצעד הראשון ששוודיה תוכל לנקוט בו.