(Minghui.org)

באזור ההררי שלנו יש עיירה בה גרים 80 מתרגלי פאלון גונג. אחרי שהחלה הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-20 ביולי 1999, מנהל "משרד 610" בעיירה הזאת עשה הרבה דברים רעים למתרגלים האלה.

כמה מבני משפחתו של המנהל הזה תרגלו פאלון גונג והוא ביקש מאשתו לעזור להכניס אותם ל"קורס" לשטיפת מוח. הוא רצה שהיא תשכנע אותם לוותר על הפאלון גונג.

אשתו שהתה עם המתרגלים במשך כמה שבועות ונוכחה לדעת כמה ישרים ומתחשבים היו כולם. היא אפילו הפכה לחברה שלהם. לא עבר זמן רב והיא ביקשה מבעלה לעזוב את עבודתו ולא חזרה אף פעם לנסות לשטוף את מוחם של המתרגלים.

המנהל הרהר בהתנסות שלו עם המתרגלים והבין שהם שונים מרוב האנשים האחרים שהוא מכיר. היו להם סטנדרטים מוסריים גבוהים והם היו באמת נדיבים ומתחשבים באחרים. בראותו את הנחישות הרצינית שלהם להגן על זכותם לתרגל פאלון גונג, הוא הודה בפני עצמו: "רק פאלון גונג עם הסטנדרטים המוסריים הגבוהים שלו, יכול לייצר אנשים טובים כאלה".

אחרי שהבין זאת, החליט המנהל להתייחס באדיבות למתרגלים. הוא אפילו ביקש את אשתו לבקר בבתיהם ולהתנצל בפניהם. הוא ביקש מהמתרגלים לא להאשים אותו, משום שהוא אולץ לעשות מה שעשה. הוא התפטר מתפקידו כמנהל "משרד 610".

כמו כן הזמין שוב ושוב מתרגלים לביתו לאכול. אם לא היו באים, הוא היה אומר: "האם לא תסלחו לי? אני באמת מתחרט. אני לא אעשה זאת שוב, גם אם פירוש הדבר שאשאר ללא עבודה".

שוטרים באזור ההררי: "פאלון גונג הוא נהדר"

בתחילת דצמבר 2009 יצאתי עם מתרגל נוסף לאזור הררי מרוחק כדי לחלק חומרי פאלון גונג. בזמן שהיינו שם, מישהו הלשין עלינו למשטרה. כמה רכבי משטרה הקימו מחסום על הכביש ותפסו אותנו.

כשהיינו בתחנת המשטרה, שלחנו מחשבות נכונות ושיננו את ה"לון יו" ושירים מ"הונג יין". השוטרים בתחנה הכירו את התעמולה של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), המכפישה את הפאלון גונג, אבל הם מעולם לא פגשו מתרגלי פאלון גונג בעצמם.

משום שלא ידעו את האמת על הרדיפה, הסברנו להם וביקשנו אותם לפרוש מהמק"ס וארגוניה. סיפרנו להם שפאלון גונג הוא חוק הבודהא וזהו כבוד לסין, וסיפרנו שבכל העולם מתרגלים פאלון גונג.

ככל שדיברתי יותר, קולי הלך והפך חזק יותר. רציתי שאפילו האנשים בחוץ ישמעו אותי ועוד ועוד אנשים התאספו סביב. אחד השוטרים אמר: "מה את עושה? איך זה שאת טובה כל כך בדיבור? לדעתי את יכולה להיות מזכירת המפלגה של העיר".

שוטר אחר אמר: "אם תמשיכי לדבר, גם אני ארצה לתרגל פאלון גונג".

מפקד התחנה אמר: "אם הייתי יודע שהפאלון גונג הוא כל כך טוב, לא הייתי מזעיק את צוות ביטחון הפנים לקחת אתכם. עכשיו הם בדרך לכאן. מה דעתכם שפשוט ניתן לכם לעזוב?"

אמרתי לו שלא אכלנו עדיין. אחד השוטרים אמר: "לא נותר עוד אוכל כאן. אני אזמין לכם קצת אטריות".

כשהגיע צוות ביטחון הפנים לקחת אותנו, שלושה שוטרים מהתחנה, עודדו אותנו לעזור לאנשי הצוות לפרוש גם כן מהמפלגה.

מפקד התחנה קנה שתי חבילות גדולות של סיגריות, מתנה עבור צוות ביטחון הפנים וביקש מהם להתייחס אלינו באדיבות. הוא ליווה אותנו בעצמו כל הדרך למרכז המעצרים. הוא אמר לבעלי: "אתה צריך ללכת לחפש מישהו שיעזור לך לשחרר אותה משם. אשתך מפורסמת כעת בעיר שלנו".

חייכתי כשראיתי את טוב לבו כלפי מתרגלי הפאלון גונג.