(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג ג'אנג דה מהעיר האי-צ'נג נעצר על ידי משטרת עיירת נאן-טאי ב-28 ביוני 2016, כששוחח עם אנשים על הפאלון גונג.

מר ג'אנג הועבר למרכז המעצרים בעיר האי-צ'נג, שם עבר התעללות מצד הסוהרים והאסירים, משום שסירב לבצע עבודות בכפייה ביומו השני במרכז, בהיותו אסיר מצפון שנכלא ללא עילה חוקית.

מעצרו אושר רטרואקטיבית על ידי משרד התביעה בעיר רק ב-17 ביולי 2016, ובית הדין קבע לו את ה-20 בספטמבר כמועד למשפט.

בעבר היה כלוא 12 שנים בשל אמונתו

בעבר, גזרו על מר ג'אנג שנתיים במחנה עבודה בכפייה ו-10 שנות כליאה בשל תרגול בפאלון גונג.

במהלך 12 השנים הוא נחשף לצורות שונות של עינויים הכוללות הרעבה, מכות, האכלה בכפייה ובכוח וישיבה שפופה למשך פרקי זמן ארוכים.

כששוחרר, אמו הייתה המומה כיצד שרד את תנאי מחנה העבודה.

רקע היסטורי של מר ג'אנג

מר ג'אנג בן ה-40 הוא אמן במקצועו. אחרי מספר שנים בצבא, בריאותו התדרדרה ואחרי ניתוח רציני שעבר ב-1998, עזב את הצבא. הוא החל לתרגל פאלון גונג בעקבות הניתוח והחלים במהירות.

כשנשיא סין לשעבר ג'יאנג דזה-מין פתח ברדיפה נגד הפאלון גונג ביולי 1999, החליט מר ג'אנג לעתור בשקט למען הזכות לתרגל את אמונתו בחופשיות. מאז הפך לקורבן ברדיפה. הוא נלקח למרכזים שונים לשטיפת מוח וביתו עבר חיפוש וביזה. בסופו של דבר נכלא למשך 12 שנים. כאמור, עכשיו שוב עצרו אותו.