(Minghui.org)

"הסוהרים שרפו אותי עם בדלי סיגריות והכו אותי בפראות. הצלע שלי נשברה, אגן הירכיים שלי היה מחוץ, והיה לי דם בשתן".

"בחצות הלילה הם שלחו אותי לבית החולים. בדרך לשם במכונית, הם בדקו כל הזמן אם אני עדיין נושם. כשהרופא שאל מה קרה לי, הם שיקרו ואמרו שגרמתי לעצמי חבלות".

זוהי ציטטה מתביעתו הפלילית של מתרגל הפאלון גונג באי הונג-יואן נגד ג'יאנג דזה-מין, לשעבר מנהיג המפלגה הקומוניסטית הסינית, שהורה על מסע הרדיפה האכזרי נגד הפאלון גונג.

מר באי בן ה-44 מג'נג-ג'ואו במחוז הה-נאן, סיפר על עינויים שסבל בשנת 2000 במרכז המעצרים דא-גאנג בטיאן-ג'ין. הוא נעצר בשל עתירה לממש את זכותו לתרגל את האמונה הרוחנית שלו- פאלון גונג. שישה חודשים לאחר מכן, גזרו עליו 3 שנים במחנה עבודה בכפייה.

במהלך 17 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג נעצר מר באי 4 פעמים, שהה במעצר בית במשך 6 חודשים, ופעמיים נגזרו עליו תקופות מאסר במחנה עבודה בכפייה. פעמיים היה על סף מוות כתוצאה מעינויים במעצר המדינה.

ב-12 ביוני 2015 הגיש מר באי למשרד התביעה העליון תביעה פלילית נגד ג'יאנג דזה-מין, כשהוא רואה בו אחראי לעינויים, למעצר ולכליאה שסבל במשך השנים.

כשהיה עצור במחנה העבודה בכפייה באי-מיאו ב-2008, הסוהרים כפתו את ידיו מאחורי גבו, חנקו אותו, האכילו אותו מי מלח בכוח ובכפייה וחשמלו אותו ב-8 אלות מחשמלות לפחות באיברי גופו הרגישים. הוא נותר חבול ופצוע בכל גופו. כמו כן נכפו עליו סמים ההורסים את המערכת העצבית.

אחרי 10 ימי עינויים רצופים נכנס מר באי לתרדמת. הוא סבל מכשל נשימתי וכלייתי ונשלח לטיפול נמרץ לבית החולים.

מחשש שמא ימות תוך זמן קצר בעודו בידיהם, הסוהרים הודיעו למשפחתו לקחת אותו הביתה.

בביתו, הוא התעורר אחרי כמה ימים, אבל נותר משותק, הוא לא שלט על צרכיו והקיא דם. כמו כן, סבל מאיבוד זיכרון חמור והתקשה להביע את עצמו.

תחת טיפול אינטנסיבי של משפחתו, הוא החלים בהדרגה, אבל דיבורו ותנועותיו היו איטיים מאוד. המשטרה המשיכה להטריד אותו כל כמה זמן.

ב-2012, נעצר מר באי ברחוב. השוטרים הגיעו לביתו לערוך חיפוש וביזה. הם חקרו אותו תוך עינויים. תלו אותו, כפו עליו לפסק את רגליו ומתחו את איבריו עד כדי קיצוניות. תוך שבועיים לאחר מעצרו, הוא הועבר למרכז לשטיפת מוח, שם סבל מהמשך התעללות.

שחזור עינויים –תלוי הפוך על מקל

רקע לתביעות נגד ג'יאנג דזה-מין

ב-1999 עקף ג'יאנג דזה-מין, לשעבר יו"ר המפלגה הקומוניסטית הסינית, את חברי הוועדה המתמדת של הפוליטביורו ופתח ברדיפה אלימה נגד הפאלון גונג הנמשכת עד היום. רבים מעונים בשל אמונתם ואף נרצחים בעבור איבריהם. ג'יאנג הוא האחראי הישיר לראשיתה והמשכה של הרדיפה האכזרית הזאת.

תחת הנחייתו האישית הישירה, הקימה המפלגה הקומוניסטית ב-10 ביוני 1999 גוף ביטחון הפועל מחוץ לסמכויות החוק בשם "משרד 610" (המכונה "הגסטאפו הסיני"). הארגון עקף את כוחות המשטרה והמערכת המשפטית, כשהוא פועל ישירות תחת הוראותיו של ג'יאנג בנוגע לפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

החוק הסיני מתיר לאזרחים להיות תובעים בתביעות פליליות, ומתרגלים מממשים כיום את זכותם זאת להגיש תלונה פלילית נגד הדיקטטור לשעבר.