(Minghui.org)

בית משפט בעיר נאן-ג'ינג קיים ב-14 באוקטובר 2016 ללא הודעה מוקדמת שימוע לארבע מתרגלות פאלון גונג העצורות ללא עילה חוקית בשל אי הסכמתן לוותר על הפאלון גונג.

בית המשפט הודיע בשימוע על גזרי הדין:  גב' שיה לי-הואה – 3 שנות מאסר; גב' טאנג ג'ינג-מיי וגב' פאן שיאו-צ'ין – 2 שנות מאסר לכל אחת; גב' פאן צ'ינג-ניאן – שנת מאסר אחת.

המשפחות לא ידעו על השימוע הצפוי למרות שיומיים קודם לכן זימנו אותם בכירים מבית המשפט של המחוז לשיחה. הבכירים לא אמרו להם דבר בעניין הנשים העצורות או לגבי השימוע שנקבע. ארבע הנשים נעצרו ללא עילה חוקית ב-23 במארס 2015. שימוע ראשון בבית משפט התקיים ב-17 בספטמבר 2015.

זו אינה הפעם הראשונה שארבע הנשים הן מטרות מסומנות לדיכוי. ארבעתן מתרגלות של השיטה הרוחנית השקטה פאלון גונג (פאלון דאפא) הנרדפת בסין על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס) כבר 17 שנה.

במהלך שנות הרדיפה הן היו נתונות למעצרים חוזרים ונשנים, מחנות עבודה בכפייה ומאסרים בכלא.