(Minghui.org)

מתרגלי פאלון גונג בלונדון פנו לאחרונה בקריאה לשקיפות ציבורית בדו שיח השנתי לזכויות אדם בין בריטניה לסין.

ב-2 באוקטובר התאספו מתרגלים מול משרד ראש הממשלה ברח' דאונינג 10 ומול משרד החוץ. הם הציגו שלטים וחילקו עלונים כדי לעורר את המודעות הציבורית ל-17 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין.מחאת הפאלון גונג מול משרד החוץ הבריטי

ד"ר ליו וויי, יו"ר אגודת הפאלון דאפא בבריטניה אמר: "הבחנו שהדו-שיח בין בריטניה לסין בנושא זכויות אדם נערך בדלתיים סגורות. ב-17 שנות הרדיפה נגד הפאלון גונג בסין לא ראינו השפעות חיוביות ניכרות כלשהן מדו-שיח כזה הנערך בדלתיים סגורות".

"עלינו לאפשר לכל הקהילה הבין-לאומית לדעת על הרדיפה האכזרית והבלתי נסבלת הזאת. היום באנו לכאן להביע את בקשתנו לתשומת לבכם. אנו מקווים שהנוכחים בדו- שיח הזה, סינים ובריטים, ישמעו את קולנו".

מתרגלי פאלון גונג פנו בקריאה לממשלת בריטניה להישאר מחויבת לכיבוד זכויות אדם וחופש דת ולהתבטא בקול רם בסוגיה של הפאלון גונג.

בכירי ממשל גרמניים ציינו שבעיית הפאלון גונג תועלה בדו-שיח על זכויות אדם בין האיחוד האירופי לסין.

בארבל קופלר ממשרד החוץ הגרמני הזמינה כמה ארגוני זכויות אדם לפורום שהתקיים ב-26 באוקטובר על הפרות זכויות אדם בסין.

בפורום, הדגישו מאן-יאן נג ויוברט קורפר מהאגודה הבין לאומית לזכויות אדם, את החומרה בקצירת איברים בכפייה על ידי מדינה, ממתרגלי פאלון גונג בסין. ראה פרטים במאמר: מחוקקים גרמנים זימנו פעילי זכויות אדם לעדכנם בעניין קצירת האיברים הנעשית בסין.

שני פעילי זכויות אדם מסרו לקופלר עצומה החתומה על ידי 21,000 אזרחים גרמנים המגנים את קצירת האיברים בכפייה. כמו כן הם דיווחו לה על החקירות העצמאיות המעודכנות בפשע הנורא הזה.

בארבל קופלר (מימין) ויוברט קורפר בפגישתם בפורום

קופלר הבטיחה שסוגיית קצירת האיברים בכפייה תועלה בכל מחיר במהלך הדו-שיח על זכויות אדם בין סין והאיחוד האירופי.

יומיים לפני הפורום, הזמינו שני המחוקקים הגרמנים, מיכאל ברנד ומרטין פאצלט מתרגלי פאלון גונג ופעילים נוספים לזכויות אדם לשמוע יותר על בעיית קצירת איברים.

פאצלט ציין באתר האינטרנט שלו שממשלת גרמניה צריכה לשקול חידוש של חוקים המתייחסים להשתלות איברים, כדי למנוע סחר בלתי חוקי באיברי אדם.