(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג דנג לי-ג'ואן מהעיר יו-שו בפרובינציית ג'י-לין הועמדה למשפט ב-21 בספטמבר 2016 בבית הדין לונג-ג'ינג בעיר יאן-ג'י.

לפני המשפט, משפחתה קיבלה הודעה שעורך הדין ששכרו מבייג'ינג לא יורשה להיכנס לבית הדין. כשפנו לברר לגבי ההחלטה [הלא חוקית] הזאת, השופט אמר שזו החלטת "משרד 610", ולבית הדין אין קשר לכך.

בני המשפחה פנו ל"משרד 610" בעיר דון-הואה ושם נאמר להם שרשות הפרובינציה קבעה ששום עורך דין מבייג'ינג לא יורשה להיות מעורב בתיק.

כשגב' דנג הבחינה בחסרונו של עורך דינה במהלך השימוע היא שאלה את השופט וואנג, והשופט שיקר לה באמרו: "עורך הדין פרש מהתיק".

כשנשאלה גב' דנג אם היא עדיין מתרגלת פאלון גונג היא הסבירה: "הייתי פעם חולה בסרטן הלימפה ובאמצעות הפאלון גונג החלמתי מהמחלה".

כמו כן היא תיארה כיצד עינו אותה במהלך חקירה אכזרית במשטרה. "לא הרשו לי לישון. הם קשרו אותי לספסל הנמר ושפכו עלי מים קרים. הם משכו ותלשו שערות רבות משערות ראשי. לאחר מכן צמח שם שיער לבן".

ספסל הנמר

שופכים מים קרים